2012-08-04

Бомжи

Алексей Никифоров, координатор программы помощи бездомным в Москве организации «Врачи без границ», отмечает:

«Бездомные или бездомные граждане — такое определение наиболее адекватно отражает положение сотен тысяч наших соотечественников, не имеющих жилья. Мы стоим на позиции, отрицающей само понятие БОМЖ, как порочащее честь и достоинство человека

Rusija...

Rūpinasi žmogaus garbe.

Бомж — разговорное слово, используемое в российской публицистике и обыденной речи, возникшее от аббревиатуры, характерной для официальных документов советской милиции, — «БОМЖ». Данным сокращением обозначались лица Без Определённого Места Жительства.

Išduosiu paslaptį, kas iš tikrųjų valdo Vilnių. Tikrai ne meras, ne miesto taryba, ne policija ir netgi ne G. Soroso vadovaujama pasaulinis žydų konglomeratas. Lietuvos sostinę valdo benamiai, kuriuos visi, išskyrus Lietuvių kalbos komisijos narius, vadina „bomžais“.

G. Soroso vadovaujamas pasaulinis žydų konglomeratas – tai kaip zazyvalos vadovaujami gatvės antpirštininkai.

O juk ne jo rankos mikliausios.

Ne visi ir žodį bomžas bežino.

Vaizdo kameros įrašuose aiškiai matyti vagis (atrodantis kaip tipiškas darbingo amžiaus Vilniaus „bomžas“), bėgantis su Monikos Bončkutės rankine.

Pavogė vagis, atrodantis kaip bomžas.

O rašinys ne apie vagis, apie bomžus.

Rašinys siūlo maskuotę Vilniaus vagims?

Geras viešbutis, didelio raiškumo kamera, aiškiai matyti ir rankinė, ir vagis.

Kas gi viešbutyje gyvena – лица С Определённым Местом Жительства ar лица Без Определённого Места Жительства?

Bomžai ar somžai?

Monika Bončkutė, nors ir nebe vietinė, iš Amerikės Litėn atlėkus, spėčiau, yra apsisprendusi besanti somžė.

Sovietmečiu viešbuty reikėjo rodyt pasą, o jame žiūrėdavo į registracijos spaudą.

Be to spaudo negalėjai sovietyne legaliai gyventi, o su Panevėžio, tarkim, registracija, Vilniuj darban nepriimdavo.

Toks vienas VU aštuonvietės irklo brolis, VU Teisės fakulteto studentas, sėdo keletui metelių cypėn, pasėdėt, bo buvo įsivėlęs, kaip dabar galėtų sakyti, bet kažin ar sakytų, nes, ko gero, liežuvis neapsiverstų, nusikalstaman valdininkų ir pareigūnų susivienijiman, kuris už pinigus tą Vilniaus registracijos spaudą suorganizuodavo.

Vyresnėliai to susivienijimo nariai nuo pasisėdėjimo išsisuko, o jam, kaipo jaunėliui, teko.

Neprigulmybei atėjus sakė, kad registracijos nebėr, nebereiks.

Paskum persigalvojo, registraciją sušvelnino, pavadino gyvenamosios vietos deklaravimu.

Antai Zuokas 1000 bomžų pavertė somžais.

Gal Monikos Bončkutės rankinę somžas, panašus į bomžą, Zuokui nunešė?

Meras, vis tik, Vilnių valdo...

Vogti nuodėmė.

Amerikoj bomžai, kaip Amerikai ir priklauso, krūtesni.

Skaitant sąvokos "bomžas" apibrėžimą, galima pagalvoti, kad jų pilnas pasaulis.

Klajokliai – žmonių bendruomenės, kurios nuolat keičia gyvenamąją vietą.

Medžiotojų-rankiotojų klajoklių gentys daugiausia gyvena tropiniuose regionuose, pastoviai keliauja nuo vienos stovyklavietės prie kitos, pakeliui medžiodami ir rinkdami valgomus augalus. Tokių tautų pavyzdžiai yra dalis pigmėjų genčių, bušmėnai, dalis Australijos aborigenų, adivasiai, nukakai, komančiai ir kt.

Klajokliai-gyvulių augintojai gyvena daugiausia stepėse, dykumose, tundroje.

Senovėje klajoklių gentys būdavo gerai ginkluotos, puldinėdavo žemdirbių gyvenvietes ir užvaldydavo didžiules teritorijas (skitai, mongolai, tiurkai, hunai, chazarai ir kt.). Jie tapdavo rimtu pavojumi netgi galingoms valstybėms.

Tokiose šalyse kaip Malis, Nigeris, Somalis, Mauritanija jie tebesudaro žymią gyventojų dalį.

Klajokliai, besiverčiantys prekyba, amatais daugiausia yra čigonai. Jie sudaro laikinas gyvenvietes (taborus).

Mat kaip.

O anksčiau rašė, kad žydai vertės prekyba ir amatais...

Vaikystėj painiojau čigonus su žydais; dabar, žiūrėk, vėl susipainios.

Kubilius, išeitų, gali būti čigono pravardė.

O pavardės, sako, iš pravardžių...

Gitanas tai tikrai čigoniškas vardas.

Tuoj, žiūrėk, paaiškės, kad, aplamai, miestus ir visą krizenančią civilizaciją čigonai sukūrę.

Miestai gi pilių...

Matot?

Kad juos kur...

Seniausias žinomas miestas yra Jerichas – dabartinio Izraelio teritorijoje. Maždaug prieš 10 tūkstančių metų čia gyveno apie 2000 žmonių.

2000.

Prieš 10 000 metų.

Aišku, vaikučiai?

Jericho's name in Hebrew, Yeriẖo, is thought to derive from Canaanite word Reaẖ, though an alternative theory holds that it is derived from the word meaning "moon" (Yareaẖ) in Canaanite, since the city was an early centre of worship for lunar deities.

Lunar deities.

Tradiciškai žydų protėviu laikomas Abraomas, kuris galbūt gyveno apie 1900 m. pr. m. e. Jis galėjo būti vienos vakarų semitų klajoklių genties, kuri gyveno kažkur tarp Viduržemio jūros ir Mesopotamijos, vadovas, tačiau istoriškai jo egzistavimas nėra patvirtintas.

...

Nuo tada žydai gyveno įvairiose pasaulio šalyse, daugiausia Europoje ir Artimuosiuose Rytuose, kur kai kuriais laikotarpiais buvo diskriminuojami, patyrė priespaudą skurdą, ar net genocidą...

Tai kaip juos Monika Bončkutė vadina?

Litvakai, beje, iš Lietuvos senokai pabėgo.

Vilnių valdo bomžai...

Ne tik Vilnių – visus pakol kas valdo valdantieji pinigus.

Štai ir Monikos Bončkutės pinigus užvaldė, Vilniuje:)

Reikia baigt su tokiu valdymu.

Komentarų nėra: