2012-01-23

Law Mathematics

Fizika (graikiškai φυσικός (physikos): natūralus, φύσις (physis): gamta) – gamtos mokslas, tiriantis visas materijos formas: nuo submikroskopinių dalelių, iš kurių sudarytos visos įprastinės medžiagos (dalelių fizika), iki visos materialios Visatos elgesio (kosmologija).

Fizika yra artimai susijusi su matematika. Fizikos teorijos praktiškai visuomet aprašomos matematikos lygtimis.

Visata.

Visuomet.

Teisė - visuma oficialiai pripažintų, įtvirtintų, formaliai apibrėžtų, organizacinėmis-prievartinėmis poveikio priemonėmis užtikrintų, sankcionuotų viešosios organizacijos (valstybės, tarptautinės organizacijos, savivaldybės, religinės bendruomenės (Bažnyčios) ir kt.), privačių struktūrų (pvz., įmonės, asociacijos) taisyklių, principų, reguliuojančių visuomeninius santykius; socialinių normų sistema, norminės-socialinės sistemos posistemė.

Nors irgi visuma, bet prievarta organizuota.

Prievarta – asmens privertimas ne savo noru elgtis tam tikru būdu. Gali būti pasiekiamas grasinant, žeminant ar taikant kitas spaudimo ar jėgos formas. Prievartai dažnai būdinga fizinė ar psichologinė žala, daroma tam, kad grasinimas būtų labiau įtikinamas. Tuomet grasinant tolesniu žalojimu, prievartaujamas asmuo gali paklusti ar jei yra galimybė kreiptis į teisėsaugą.

Prievartinės priemonės yra vienas iš taikomų būdų siekiant užtikrinti valstybės teisėsaugą.

Che che.

Kaip sakoma, užkliuvo už varčios, ir vėl iš pradžios.

Seku seku pasaką
Rijo vilkas ašaką
Rijo rijo neprarijo...

Maždaug šitokia lopšinė:

Mylu mylu mylu,
Pilna šikna ylų.

Įdomiausia, kad šičionais ne kokie Cezariaus, o dabartiniai, didžiai demokratiniai laikai.

Iš kur ta prievartos būtinybė?

Įsivaizduokit savo kūną, irgi mėgstamą vadinti organizmu - kas ką prievartauja jame?

Plačiąja prasme teisės mokslai yra grupė įvairių mokslo sričių, disciplinų, t. y. mokslų (taip pat jų šakų ir pošakių), tiriančių teisinę sistemą, taip pat su ja susijusias kitas socialines sistemas, jos teisinius aspektus.

Matematikos gi plačiąja prasme nėra.

Matematika – mokslas, tiriantis struktūrų, kitimų ir erdvių modelius.

Paprasta.

Genialumas slypi paprastume?

Jei teisę visi pripažįstam (:(), o matematikos dažniausiai nemokam, gal matematikos nėra?


Kažin.

Net ir teisininkai, vis tik, be matematikos neapsieina.


“In every department of physical science there is only so much science, properly so-called, as there is mathematics.”
― Immanuel Kant

Among all the studies of natural causes and reasons Light chiefly delights the beholder; and among the great features of Mathematics the certainty of its demonstrations is what preeminently (tends to) elevate the mind of the investigator. Perspective, therefore, must be preferred to all the discourses and systems of human learning. In this branch [of science] the beam of light is explained on those methods of demonstration which form the glory not so much of Mathematics as of Physics and are graced with the flowers of both.

The man who blames the supreme certainty of mathematics feeds on confusion, and can never silence the contradictions of sophistical sciences which lead to an eternal quackery.

There is no certainty in sciences where one of the mathematical sciences cannot be applied, or which are not in relation with these mathematics.
Leonardo da Vinci

Teisės matematikos nėra.

Blogai.

Reikia pradėti.

Mokslas pasistengė, kad stipriausiu vadintume teiginį, kurį atitinka tuščia aibė.

Iš čia

Pirmoji teisės aksioma: tuštybė valdo.

Pirmosios teisės aksiomos  teisinis išaiškinimas: tuščią aibę apibrėžia predikatas, lygus nuliui (0), o 0 matematinėje logikoje žymi neteisingą teiginį, taigi - melas valdo.

Antroji teisės aksioma: pripratimas yra antras prigimimas, dabar vadinamas finansiniu stabilumu.

Na, šito teiginio svarbos patvirtinimo toli ieškoti nereikia.

Trečioji teisės aksioma: pinigai yra daromi iš nieko.

Šito jau niekas nebeginčija.

Ketvirtoji teisės aksioma: pinigus iš nieko daro ne visuomenė, o kai kas.

Aksioma įtvirtinta konstituciniam lygmeny.

1 Teorema. Dviejų ginče turintis daugiau pinigų yra teisus.

Teoremos teiginys yra pirmosios, antrosios ir ketvirtosios aksiomų išvada.

Patvirtinančių teoremą faktų - nors vežimu vežk.

2 Teorema. Centriniame banke nieko gero nėra.

Priešingas teiginys prieštarautų pirmai, trečiai ir ketvirtai aksiomai.

Teoremos teiginį patvirtina ketvirtojoje aksiomoje "kai kuo" įvardintųjų slaptumas.

3 Teorema. Nešvarių pinigų nėra.

Nes antroji aksioma viršesnė už priešingą teiginį.

Visuomenei šitokios erezijos nesakomos.

Visuomenei vietoj šito, ir tai tik neseniai, imta sakyti, kad tos vietos, kur slepiasi nešvarūs pinigai, yra prižiūrimos teisiųjų teisėtvarkos.

Nors - kam gi kitkam tos ofšorinės zonos minėtųjų teisiųjų juris(euris?)diktorių buvo įkurtos, jei ne tiems nešvariais vadinamiems pinigams paslėpti ir praskalbti?

Na, bet čia tas senasis teisėtvarkos principas, dėl kurio Temidė dar senų senovėj akis užsirišo...

Suprantama, kad daugeliui iš mūsų šių (pirmųjų trijų teisės matematikos) teoremų teiginiai nepatinka.

Ir man nepatinka.

Bet jie paaiškina prievartos neišvengiamumą šitoje teisinėje sistemoje.

Senovėj mūsuos niekas raiščių ant akių nesiraišiodavo ir durneliais neapsimetinėdavo - žinojo, kad kaip trinktels, tai mažai nepasirodys.

Gal pasikeis teisė?

Tada ir teisės matematika bus kitokia.

Aksiomos bus kitos.

Tada ir teoremos - kitos bus.

Ne neigimas, o papildymas.

Svastikos dvi.

Vieną jų dualizmą išmanantys werganizatoriai įdėjo Hitlerio vėliavon, kitiems gi - penkiakampę.

Painiojo, klaidino.

Tai kas.

Tokių dalykų nepaslėpsi.

Du.

2 komentarai:

audrius rašė...

Vieniems nepatinka
Kitiems patinka
Visiems tinka.

Aklą vištą seniai žaidžia. Akla nemato matė matekos rikijos visatos gamatos, tačiau girdi ir jaučia tiesiai be optinės vizikos ar tiesiog be matikos materikijos gamtos. Jei fizika = gamta, tai matematika = matymas, pažinimas, regėjimas tos gamtos.
Centriniame ir kituose bankų bankėse, sklepuose, kamarose,... medaus ar burokų statinės nerasi, tačiau matematiniai skaičiuotuvai juose gaminti bitutėm matiką žydinčio gyvenimo bitkanžiais, baitukais, bit.... Bankai, tai matematikos gamyklos, centriniai procesoriai video plokštės sistemos sandaroidijoj. Bitučiųūlių išsigelbėjimas - miškas kuo toliau nuo visų tų tinklo bangų, kur skaičiuotės praranda prasmę su visa matematika ir pezika, o tiesiog vena, teka gyva ta viso to gyvenimo visoje toje gamoje tų gamtos tonų veriančių nytes visatos gimstančios gamtos bemirties ir baimių vienyje virsmų.... Matė ką teka taku tekėjimo tiesioginiame tiekime? -A, stebėjo dyvnus stebuklus. Na, tai vėliai nuo pradžių kamuoliuką metam...:)
Be santechniko vanduo nežžinotų kaip tekėti, kaip garu, debesimi virsti, kaip kondiškėje lietumi ar kruša iškristi, kur jo laukia san technikas Toras su dujiniu raktu ir pasaulio viedru kitoje rankoje, kad paleistų(nuleistų) naują godą metams perkūniją visoto svieto!

Zenonas rašė...

Seniai visiems porindavau, kad kiekviename dalyke mokslo tiek, kiek jame matematikos. Tik nežinojau, kad čia I.Kanto pasakymas. Ir kaikurie dalykai yra iš viso ne mokslai, jei apsieina be matematinių lygčių, priklausomybių nustatymo.