2012-01-22

Biznis


1 biznà sf. (4)
1. Kp uodega, užpakalis: Bìzną užrietus, ir eina Pnd.
2. Ssk bėda, striukė.

2 biznà adv. Gdž maža risčia: Tau nėra strioko, jok sau biznà Čk. Jis bėga bizniukè Čk. Kumelė bėga biznikè Grk. Vaikas tur biznutè bėgti, kad spėtų su dideliu Gs.

bìznė sf. (2)
1. žr. 2 biznis: Menka bìznė iš šio turgaus – ant pyrago vos pelniau Vvr.
2. Lkv, Tv vakaronės, šokiai.

bizniáuti, -iáuja, -iãvo intr. Gs prekiauti: Jis bizniavo linais rš.

bizniẽrius, -ė smob. (2) verslininkas: Atėjo naujas čia žmogus į buvusį Amerikos biznierių lizdą rš.

biznẽlė sf. (2) Rk trumpi kailiniai, puspaltis: Bernam geriausias žiemos drabužis – biznẽlė Užp. Pasisiuvo trumpą biznẽlę Ut.

biznẽlis sm. (2)
1. žr. biznelė: Su bizneliù jau šalta, apsivilk kailiniais Užp.
2. šiaip trumpas daiktas: Imk biznẽlį (sudilusį peilį) ir skusk bulves Sv.

biznė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. skursti, nusigyventi: Biznė́jo biznė́jo žmogus, pakol visai į nieką nuejo Trgn.
nubiznė́ti intr. nuskursti, nusigyventi: Anas dėl šitos niekės da nenubiznės Trgn.
subiznė́ti intr. sutrumpėti: Uodegos išsišėrė, regis, kad visai subiznė́jo Ds.

bizninė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. be reikalo bėginėti: Ką dykos bizninėja aplink bažnyčią, čia gerą darbą padarys V.Myk-Put.

bìzninti, -ina, -ino tr. daryti bizną, trumpinti: Mergos bìznina sukneles Ds.
nubìzninti tr. sutrumpinti: Paltą nubìznino Vžns. | refl. tr.: Ė kad nusibìznino suknelę Užp.
subìzninti tr. sutrumpinti, padaryti bizną: Kas tau siuvo tokias kelnes, kad tep subìznino? Mrj.

bìznyti, -ija, -ijo žr. bizninti: Nebìznyk jau labai, kailiniukai ne kasmet siuvami! Pbs.
apibìznyti tr. aptrumpinti, padaryti bizną: Tokie buvo ilgi, gražūs plaukai, o dabar visai apibìznyta, atrodo kap baidyklė Dglš.
nubìznyti žr. nubizninti: Jis nemoka siūti: kad nubìznija drapaną, tai nėra jos nė kur dėti Všk.
užbìznyti intr. suduoti: Kai užbìznijau pauodegin, tai greit nuejo Dglš.

biznénti, -ẽna, -ẽno intr. ristele bėgti, biznoti: Koks jo bėgimas, biznẽna sau povaliukais! Alk.
atbiznénti intr. Gs mažais žingsneliais atbėgti.
nubiznénti intr. ristele nubėgti, nubiznoti: Antanėlis paskui šunį į laukus nubiznẽno Plv.

bìznas, -à adj. (4)
1. Ds be uodegos; su trumpa uodega: Šitas arklys labai bìznas Antz. Kalė biznà, bet šuniukai ne visi biznì Smn. Čiupk bìznąją vištą! Sv. Bìznas, negali nuo musių apsiginti Rgvl.
2. trumpas, striukas: Tavo bìznas botagas, nusivyk ilgesnį Kkl. Širma kumelytė, biznà uodegytė Mlt. Staltiesė biznà Drs. Paltas išaugtinis, biznas Dgl. Švarkas su biznõm rankovėm Vdn.

biznaĩ adv.: Biznaĩ malkas pjaunate Vdn.
3. prk. kuris stokoja ko, neturtingas, nusigyvenęs: Retas girtuoklis nebìznas PnmA.
bìzna n.: Šiemet mums šieno bìzna buvo Auk.
4. plikas: Nors tu to vaiko bìzno nelaikyk Kč.

biznininkas, -ė (neol.) smob. žr. biznierius: Sakyk man, kuo būdu tatai nutiko, kad jis su tais biznininkais susidėjo? LzP.

1 ×bìznis sm. (2) Slv mergaitės trumpų plaukų kasa.

2 bìznis sm. (2) Kp; rš duodanti pelno veikla, verslas.


3 bìznis, -ė smob. (2)
1. beuodegis; trumpauodegis: Nulėkė čia koks bìznis per laukus Ūd. Ir bìznė gyliuoja Krsn.
2. plikis, nuskurdėlis: Ko tu iš to bìznio nori? Sv.

1 bìznius sm. (2) velnias, kipšas: Žiūriu – bìznius ant panto sėdi Alk.

2 bìznius, -ė smob. (2)
1. beuodegis; trumpauodegis: Mano šuva bìznius Rud. Tu, bìzniau, beuodegi, kam paliejai man pienelį? Ant. Ir bìznė iš krūmų parzyliojo Kp.
2. kas seka paskui, biznoja: Žiūrėk, bìznius – liepiau būti namie, o jis irgi atbiznojo Brt.
3. kas be darbo vaikštinėja: Ką jis bìznius eis prie darbo, tik byzinėja, ir gana Jrb. Ir bizuliuosi iš kampo į kampą kaip bìznė! Jrb.

bizniùkas, -ė smob. (2) žemo ūgio dručkis: Žmogus striukas drūktas vadinas bizniùkas J.


bìzna n.: Bus bìzna (bloga), kai reikės skolas mokėt Žl.

2 komentarai:

Unknown rašė...

Manau labai apsimoka daryti savo biznį. Taip pat labai svarbu pasitelkti buhalterines paslaugos pagalbą, kad pačiam nereiktų vargti su skaičiais. Taip pat svarbu kruopščiai apgalvoti visą verslo planą.

fsfff rašė...

Pritarčiau, buhalterines paslaugos turi buti atliekamos specialistu, o ne paciu verslininku. Verslinikai turi orientuotis i savo biznio specifika.