2010-12-18

Examen

Bent keli seni žmonės, sužinoję, kad aš - prie mokslo, sakė:

- Meluojat jūs.

Gyniausi - nemeluojam. O jie - savo:

- Meluojat.

Ne per seniausiai taksistas, išgirdęs kad esu dėstytojas, vėl:

- Meluojat jūs.

- Aš matematikas, mes nemeluojam.

- Visi jūs meluojat. Jei nemeluotumėt, nebūtų kaip dabar yra.

Žiūriu
, kad tikrai.

O kur dar realūs skaičiai...

Palyginus tai, kaip mokiausi aš, su tuo, kaip matematikos mokoma dabar, lieka slogus įspūdis - besimokantieji nebemato viso matematikos rūmo, tegauna instrukcijas: šitą reikia daryti taip, o šitą - va taip.

Šitokie matematikos, kurios esmė - neprieštaringa konstrukcija, kurios stuburas - įrodymai, reikalai.

apie kitus bekalbėti?

Science
.

science
c.1300, "knowledge (of something) acquired by study," also "a particular branch of knowledge," from O.Fr. science, from L. scientia "knowledge," from sciens (gen. scientis), prp. of scire "to know," probably originally "to separate one thing from another, to distinguish," related to scindere "to cut, divide," from PIE base *skei- (cf. Gk. skhizein "to split, rend, cleave," Goth. skaidan, O.E. sceadan "to divide, separate;" see shed (v.)).

shed (v.)
"cast off," O.E. sceadan, scadan "to divide, separate," strong verb (pt. scead, pp. sceadan), from P.Gmc. *skaithanan (cf. O.S. skethan, O.Fris. sketha, M.Du. sceiden, Du. scheiden, O.H.G. sceidan, Ger. scheiden, Goth. skaidan), from *skaith "divide, split," probably related to PIE base *skei- "to cut, separate, divide, part, split" (cf. Skt. chid-, Gk. skhizein, L. scindere "to split;" Lith. skedzu "I make thin, separate, divide;" O.Ir. scian "knife;" Welsh chwydu "to break open").

Skaidė skaidė, pakol skiesti ėmė.

Kaip čia Mokų neprisiminsi?

Ne taip, kaip dabar tada mokino, neskaidė gabalais, visumą aprėpti stengėsi.

Visą Tą.

Visatą.

Exam
.

Examen.

From Latin exāmen.

examen = ex + amen.

ex-
prefix, in English meaning mainly "out of, from," but also "upwards, completely, deprive of, without," and "former;" from L. ex "out of, from within," from PIE *eghs "out" (cf. Gaul. ex-, O.Ir. ess-, O.C.S. izu, Rus. iz).

amen
O.E., from L.L. amen, from Gk. amen, from Heb., "truth," used adverbially as an expression of agreement (e.g. Deut. xxvii.26, I Kings i.36; cf. Mod.Eng. verily, surely, absolutely in the same sense), from Sem. root a-m-n "to be trustworthy, confirm, support."

ex + amen

"Iš tiesos" ar "po tiesos", "nebėr tiesos"?


Ko mokinam - galvoti, suprasti, po to nuspręsti, ar "daryti kaip reikia"?

Examen?

Tikrai?

6 komentarai:

Vienuolis rašė...

Taikli pastaba, išvada ir net nuotrauka — ačiū! Tik nenorėčiau priešinti sintezės (apibendrinimo) su analize (nagrinėjimo), kaltinti nagrinėjimo kaip apgavystės priežasties. Žmogus nepajėgus samprotauti kažkokiu visuminiu būdu, suvokia dalyką tik išardęs jį dalimis, išnagrinėjęs pirma kiekvieną sandą atskirai, po to tyrinėdamas jų tarpusavio sąveiką, irgi iš pradžių tik po vieną jungtį. Visumą galima teisingai nujausti, nuspėti, bet įsitikinti tikrumu, įrodyti teiginį galima tik analizės, prielaidų ir dedukcijos būdu. Nes žmogaus protas neturi kitokių klaidos atpažinimo būdų, kaip tik pastebėdamas prieštaravimus.

Įtariu, kad „skaidė skaidė, pakol skiesti ėmė“ įsivėlusi klaida. „Skedzu — I make thin, separate, divide“ aiškiai kalbama apie skiedrinimą, skiedrą. Ne skiedimą, o skaidymą, drožimą. Gal kartais net skardinimas, skutimas tos pačios kilmės, bet skiedimas... Nebent turint omeny skaidymą į jonus tirpinant, smilčių atskyrimą, skiedžiant sudžiūvusį mišinį vandenyje ar kitokiame skystyje. Nu gal, ie-ei tai tikrai kaitaliojasi (pienas - peinas, liepa - leipa, siela - seilė, skiesti - skeisti, skėsti?).

Eugenijus Paliokas rašė...

Analizė. Nelietuviškas žodis. The word (analysis) is a transcription of the ancient Greek ἀνάλυσις (analusis, "a breaking up", from ana- "up, throughout" and lysis "a loosening"). "Loosening" - "atsipalaidavimas". Jei, tarkim, arklio uodegą analizuoji, pernelyg atsipalaiduoti nereikia, nes kanopą kakton gali pražiopsoti. Noriu pasakyti, kad visuomenei stinga visumos suvokimo. Mokymo įstaigos ruošia specialistus. Didelės mašinos sraigtelius. Paskui jie sukasi mašinoj, o kad mašina nevykusi, supranta tik tada, kai ji ima juos traiškyti. Dabartinė krizė, pinigų krizė, kuriai skiriu daug dėmesio – puiki šitos minties iliustracija. Ekonomikos studentai dar visai neseniai nežinojo, kaip pinigai atsiranda apyvartoj. Tikiuosi, kad dabar žino. Kodėl nežinojo? Jiems nesakė. Sutikau ekonomikos daktarų, kurie nežinojo, kaip pinigai pakliūdavo apyvarton sovietmečiu! Juos mokino ne suprasti, o "daryti kaip reikia". Paskui jie patys kitus mokino.

Negeras toks mokymas. Bjauriausia, kad jis šiandien labai paplitęs.

Beje, pagalvokim, kas ir kaip patvarkė šitaip?

Google: Gödel's incompleteness theorems. Vertėtų paskaityti ne tik matematikams. Tada suprastume, kad reikia remtis ne tik protu, bet ir intuicija, jausmais, harmonijos siekiu.

Zenonas rašė...

Taigi, mokslas susideda iš analizės ir sintezės. Skaičiau kažkokiame prancūzų veikale šimtmečio senumo. Ir man patiko, kad šiedu sudaro vienumą. kai kas pasitenkina tik analize, tuo mane nervina. Dabar žinau ir lietuvišką terminą - skaidalas, skaidymas, skiedalas (jei be sintezės). Dabar sintezė lietuviškai būtų apibenrinimas, apjungimas . "Bendrastis"

Vienuolis rašė...

Ilgai buvo neišnaudojama Disquus leidykla — jinai juk pritaikyta ne vien atsiliepimams, bet ir šiaip kokiems nors klausimams svarstyti, taryboms telkti. Bet šiandien pagaliau radau gerą pritaikymą. Kadangi mano šiaip labai patogi Treepad užrašinė neišsaugo raštelių unikodu, o dažnai prireikia ir lietuviškų priegaidių, ir rusiškos azbūkos, ir graikiško alfavyto, be to, geriau užrašinę laikyti internete, tai nuolankiai kviečių į Kalbotyros tarybą!

Dario Budrio rašė...

Kalbate apie:

Lo- dangiška širdis(dangaus žmoniu ritmas) užrašyta LO grafika primena širdį
GIK-ašies pamatu ir teisingu saiku ateitin
KA-dėl dūšės

Dario Budrio rašė...

Širdim kolektyvine einame pirmyn-Logika