2015-12-24

Švenčiausia vieta

Elertė "Klasikos" radijas kasryt Marijos žemėj kalba abraominiu Vatikano balsu.

O ir Kalėdas kai kurie švenčiam
ne kaip kaledonai, o kaip abraomininkai.

Taigi, išeitų, švenčiausia ir abraominių kalėdininkų, pripažįstančių Senąjį Testamentą senesniu/svarbesniuNaująjį, vieta:

Ambicingiausias jo (Erodo) sumanymas buvo Antrosios šventyklos Jeruzalėje atstatymas – įgyvendinti šį didžiulį projektą prireikė daugelio metų. Daugiau kaip 10 000 vyrų dešimt metų statė vien Šventyklą, o darbai Šventyklos kiemuose ir atskiruose priestatuose tęsėsi dar ilgai po Erodo mirties. Išlikusi jos atraminė siena – Vakarinė, arba Raudų,
siena – šiandien laikoma švenčiausia judaizmo vieta.

Mat
kaip.
Copper coin
of Herod the Great.

Komentarų nėra: