2016-01-31

Kas tie mūsiškiai?

"Mūsiškiai" ...
Kas gi
tie mūsų
mūsiškiai?

Ar 
mūsiškiai?

Mūsiškiai?*
Ar "vanagiškiai" (žr. nuo 5:15)?

* Knygos pristatyme dalyvaus (dalyvavo) knygos autorė Rūta Vanagaitė, vienos knygos dalies be(n)draautorius, Simono Wiesenthalio centro Jeruzalės biuro direktorius, nacių medžiotojas dr. Efraimas Zuroffas, knygoje kalbinami Lietuvos moraliniai autoritetai kun. Ričardas Doveika, Medininkų žudynių liudininkas kun. Tomas Šernas.

Kun. - Abrahamic.

Jeruzalė - Uru šalim.

Kun. - į kokią šalį kriegščionybė atėjo be krieg'o?

Krieg?

Krieg?

Krieg?

Ir vėl Krieg?

O kas gi čia dabar?
Komentarų nėra: