2016-03-01

Navy


Bažnyčia halinė, trinavė.
Nava (lot. navis – „laivas“) – kulto pastato vidaus erdvės dalis, esanti tarp presbiterijos ir kruchtos (bobinčiaus). Pastatuose gali būti viena arba kelios (2, 3, 5) navos.
From Proto-Indo-European *néh₂us, cognate with Ancient Greek ναῦς ‎(naûs, “ship”), Persian ناو ‎(nâv), and Sanskrit नावा ‎(nāvā, “ship”)
nāvis birēmis (bireme ship)

nāvā:)

 नावा ‎:(

nāve:((
The cemetery lies in what is now China’s northwest autonomous region of Xinjiang, yet the people have European features, with brown hair and long noses. Their remains, though lying in one of the world’s largest deserts, are buried in upside-down boats.


nõvis (plg. la. nāve) sm. (2) mirtis, galas: Musintais nõvis man ir būs, kad taip su visam nebgaliu Vkš. Na, dabar visoms musims būs novis Lž.

nõvė sf. (2)
1. novijimas, žudymas: Nebtverdamies latviai parkrikštai tokiomis novėmis ..., patrako S.Dauk.
2. nežinoma, neaiški liga, naiva: Kaži kokia nõvė įlindo Pšl. ^ Kad tave novė! rš.
3. BŽ97,437 priespauda, slėga: Nu novių ir vergybių G98.
◊ ant nõvės (nõvių) dė́ti (padė́ti) galabyti, žudyti, novyti: Ant novių deda pačią ir vaikus Nt. Nesuleiskiat tų ožaičių į kupetą – ant nõvės dẽda viens kitąSlnt. Žentas aną laiko šunies vietoj, ir kad galėtų, stačiai padėtų ant novės Slnt.


navy (n.)


early 14c., "fleet of ships," especially for purposes of war, from Old French navie "fleet; ship," from Latin navigia, plural of navigium "vessel, boat," fromnavis "ship" (see naval). Meaning "a nation's collective, organized sea power" is from 1530s. The Old English words were sciphere (usually of Viking invaders) and scipfierd (usually of the home defenses). Navy blue was the color of the British naval uniform. Navy bean attested from 1856, so called because they were grown to be used by the Navy.

Etymology 2
Inflected form of nāvus ‎(active, diligent).

The Navy has said the buildings, which serves barracks for the Seabees, were constructed in the late 1960... 
Tai bent ant denio vandeniai - su ugnies ženklu! 

naivė̃ sf. (4) žr. naiva: Jam kažkokia naivė̃ pristojusi: kelinti metai nė dirbti, nė valgyti kaip reikiant gali PnmR.
naivà sf. (4) nedidelė liga, negalavimas; ilga lėta liga: Kosi kosi – ar pristos kokia naivà Kp. Šiemet man įlindo kažin kokia naiva: negaliu nei gerai dirbt, nei doros sveikatos nėra Antš. Buvo tokios naĩvos užėję – visi vaikai sirginėjo Slm. Ji tokia sudžiūvus – naĩvą turi Pg. Jo nugarakauly buvo kokia nors naivà, kad jam nugara vis sopėdavo Šmn. Gyvuliui kažin kokia naiva yra: džiūsta, neėda Kp. Tas arklys turi kokią naĩvą, kad neatsigauna nė ant ganyklosĖr.

Nėr 

Komentarų nėra: