2016-06-09

Lietuvių-Žydų Paradoksas


1791 m. sėslumo zonos
teritorijoje
gyveno apie 1,5, o prieš revoliuciją – apie 7 milijonus žydų, kurių apie 95–97 proc. kalbėjo jidiš kalba.
Čia 

Lenkijos ir Lietuvos žydai aštuonioliktame amžiuje

perskaitysit, kad "maždaug aštuoniasdešimties procentų pasaulio žydų protėviai aštuonioliktame amžiuje gyveno Lenkijos ir Lietuvos respublikoje, todėl kaip tik jų patirtis ir turėtų būti žydų gyvensenos supratimo pagrindas".

Kalbėjo jie ta jidiš kalba, kuri gimė Lietuvoje.
Lietuvosžydšaudžiai
iššaudė
apie 90 proc. Lietuvos žydų, ir dabar Pasaulyje holokausto nepatyrusių lietuvių (3,7 - 4,1 milijono) yra maždaug keturissyk mažiau negu Holokaustą patyrusių žydų (14 - 14,5 milijonų).

Parklupdytieji klūpatikiais patapę savo tradicijų (taip Lietuvos Seimas garsiai,  savo priimtu Įstatymu sako) neišlaikę lietuviai bėga,taip sakant,fūgina, iš Tėvynės Lietuvos, o jų šaudyti žydai veržiasi į ją.Paradoksas = prieš mokymą.

Priešingai*mokymui...

* Tai dabar - gal abraomišką Bibliją=Bibelį  perrašinės?Komentarų nėra: