2016-07-30

Mokslas ir Nemokslas

Mokslas
ir
Visiškas

Nemokslas.

Mūsų Lietuvoj.

Paradoksas: iš Mokslininko
ateitin vedamos

[a) Premjere, ar Lietuva kada nors skolinosi neigiamom palūkanom?
b) Ką Lietuva daro, kad šitokia nenormali padėtis, kai PUSĖ VALIUTŲ ZONOS ŠALIŲ MOKA PALŪKANAS VIRŠ ŠEŠIŲ PROCENTŲ, O KITOSNEIGIAMAS, pasikeistų?]

Lietuvos lietuviai ligšiol bėga į Nemokytojo Mokslų Daktaro šalį.

Kuri nusprendė palikti*
Nemokytojo Nemokslininko rašytais įstatymais
besivadovaujančią Europos Sąjungą.

*
1. 2016 04 08 Vilniuje Jos Didenybės Elžbietos II-sios Iždo atstovas pranešė apie diena anksčiau pasirašytus popierius, leidžiančius "Barclays" užsiimti bitcoin'ais.

2. Po nepilnų trejų savaičių Liuks Šalies valdžia suteikė (žinoma, kad ne Leišių ŠaliesJungtinės Karalystės įmonei Bitstamp pir-mąją bitcoin veiklos licenciją, galiojančią visoje Europos Sąjungojetaigi, ir Lietuvoje.

Ir vėl vadelės** jų rankose - tai kvaili britai!

Ar lietuviai?

** Čia rasit:

2016 m. birželio 20 d. SRK-I 307 aud.:

17:00-17:15. Rytis Bieliauskas (CoinGate), Eugenijus Paliokas (VGTU). Bitcoin – priemonė konsensusui pilnai decentralizuotoje sistemoje pasiekti.

Šiame Lietuvos Matematikų Draugijos 57-ojoje konferencijoje "Matematikos taikymų" sekcijoje perskaitytame pranešime buvo keliami du klausimai:

1. Ar patikima Bitcoin*** sistema?

2. Ar pagrįstas mokestis už naudojimąsi ja?


***  Plačioji visuomenė, pastebėjau, nelabai yra girdėjusi apie Pastovų Pinigų Kiekį****,
kurį rasit jau čia.

**** Čia rasit irgi tą patį šiųmetės Rasų savaitės pirmadienį Lietuvos Matematikų Draugijos 57-ojoje konferencijos "Finansų ir draudos matematikos" sekcijoje perskaityto pranešimo skelbimą:

2016 m. birželio 20 d. SRA-I 05 aud.

18:00-18:15. Eugenijus Paliokas (VGTU). Finansų raida iki pastovaus pinigų kiekio ekonomikoje ir bitcoin.***** Beje...

****** Mokslu dabar vadinamos ekonomikos bėdos platesnės už mūsų susitraukusią nykstančią Lietuvą.
******* Bitcoin blockchain technologiją sukūrė, Nemoksliniuose šaltiniuose jos principus paskelbė ir gyveniman paleido matematikos genijumi pravardžiuojamas anonimas.
Argi ne Mokslo reikalas išsiaiškinti, ko vertas jo kūrinys? 

Komentarų nėra: