2016-08-12

Rujonas

rujà (l. ruja) sf. (4), rùjos pl. (4)
1. R, MŽ113, N, K, M, DŽ gyvulių ir žvėrių poravimasis, poravimosi laikas: Ruja šunų, vilkų, kiškių, kačių, kad jie rujojas J. Kai prasideda rujà, tai margiui pririštam negerai – jį svetimi šunes apipjauja Gs. O žiemą ten zuikiai vaikydavęsi ir vilkai, atklydę iš didesnių miškų, rują keldavę I.Simon.Vilkai išalko, ir buvo jų rujos metas V.Piet. Liūtas gyvena vientuliu, tik rujos mėnesyje laikos prie pataitės Blv. Gyvulių rujà, draikos metas BŽ559.Telyčioms ruja pasireiškia, kai jos sulaukia 8 – 10 mėnesių amžiaus rš. Elnių ruja R206. pl.: Rujos, tai yra poravimosi laikotarpis, įvairiems žinduoliams skirtingas; vienai rūšiai tasai laikas yra pavasaris, kitiems – ruduo ar net žiema T.Ivan. Šiemet ankstyvos vilkų rùjos Aln. Dar̃ pačios vilkų rùjos Krkš.
2. Sn, Tvr šunų, vilkų gauja (ppr. poravimosi laiku): Vilkai par adventą rujomis eina Kv. Vilkai renkasi į rujas Lk. Šunų ruja apstojo muni Vkš. Balandeli, šunų rùjos genas Dr. O, kad čia daug šunų, visa rujà! Rt. Vilkai eina rujomìs Škn. Apie adventus te kur anys (vilkai) rujõm kai vaikšto, tai jau saugokis!Skdt. Užpuolė vilkų rujà Mrc. Ir laksto dabar šunų rùjos po laukus, nežinia, iš kur jų tiek daug atsirado Mrj. Vaikai, ko čia susirinkot lyg šunų rujà?! Lkš.Kai vilkų rujà OZ48. Rodos, kas būtų nelyginant šunų rują suerzinęs Žem. ^ Ir bėga, kaip vilkų rujos vejamas KrvP(Dg). Ir bėginioja kaip šuo, rujos pasiilgęs KrvP(Nč). Baldosi patvoriais kaip šunų ruja KrvP(Stk). Jei kalė kanda, visa ruja puola LTR(Srj). Nuo vilko atsiginsi, o nuo rujos – niekada rš.
3. DŽ menk. būrys, gauja: Krato net ištisus kaimus, užklupdami rujomis ant žmonių V.Kudir. Susieina ant vakaruškų gauja mergų, vaikų, kaip šuja šunų, ruja vilkų JI418. Gaudant rekrūtą, ruja vyrų apskido visus pašalius J. Vaikų rùjos, rùjos eita paskuo Dr. Vaikių ciela rujà susirinko Ms. O naktį užpuolė jo dvarą razbaininkų ruja LTR(Vdk). Į fabriką įsirito rudmarškinių ruja sp.
◊ rùją kélti triukšmingai žaisti, triukšmauti: Buvęs gerokas pulkas visokių berlyniškių žmonių … susirinkęs … pradėję rują kelti Kel1862,53.

Buvęs gerokas pulkas visokių berlyniškių žmonių … susirinkęs … pradėję rują kelti

:)

Onecoin is marketed as a virtual cryptocoin, based on Bitcoin and other cryptocurrencies, but without an actual public and transparent blockchain. Promoted by Onecoin Ltd, a Gibraltar company lead by Bulgarian Ruja Ignatova.[1]

Komentarų nėra: