2016-11-23

Kariuomenės diena šiandien

Ginsimės.
Ginklu.

Taip jau nutiko, kad per tūkstantmečius toji šalis traukėsi, užleisdama vietą tiems, kurie nugalėdavo ne per galią (pergalė), o klasta ir apgaule (palyginkit: angliškai pergalė - victory, victim - auka, o tos pačios šaknies žodis victual reiškia – tiekti maistą, maitintis). Toji šalis gynėsi (jų ginklų, ginkluotės vardas akivaizdžiai rodo kad jie buvo skirti gintis) nuo antrųjų, kurių ginklai, ginkluotė buvo skirti kitkam – užpulti, skriausti, plėšti (weapon – ginklas, wept, weep – verkti, kraujuoti).

Prigimtinėje pasaulėžiūroje karyba yra gynybinė o ne grobiamoji.

Vytis.
„Vyčio paramos fondas“ pranešė skelbiantis konkursą dėl Vyčio skulptūros Lukiškių aikštėje.

„Vyčio paramos fondo“ atstovas Vilius Kavaliauskas BNS sakė, kad konkursą organizacija skelbia, nes ilgiau delsti, pasak jo, negalima, kad skulptūrą būtų spėta pastatyti iki Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 2018 metais.

Vilius Kavaliauskas, Lietuva:
Žydų kariai dalyvavo 1918-1920-jų Lietuvos atvadavime, rašo Vilius Kavaliauskas.

Pokario, po II pasaulinio karo, Lietuvos partizanų (kovojusių prieš Stalino laikų SSSR) tarpe žydų ... nebebuvo.

O sovietinių partizanų (kovojusių prieš Hitlerio Vokietiją) tarpe jų buvo, ir nemažai.

Kas gi pasikeitė per porą dešimtmečių?

Lietuvoje gimęs ir kūdikystėje nuo nacių slapstytas žydas Kama Ginkas jaučiasi kaltas prieš lietuvius, kad žydai su gėlėmis sutiko Raudonąją armiją, nors ir mano, kad tuo metu Raudonoji armija buvo vienintelė galimybė žydams išsigelbėti.


Č.Iškauskas. 16-oji lietuviškoji divizija: J.Stalinas nepasitikėjo lietuviais...

Pagal žydų kiekį tai buvo ir pati žydiškiausia divizija visoje Raudonojoje armijoje:

3720 (36,3 %) lietuvių
3064 (29 %) rusų
2973 (29 %) žydų
492 (4,8 %) kitų tautybių žmonės.

Šitaip pasikeitė per kiek daugiau negu porą I-jį ir II-jį pasaulinius karus skyrusių dešimtmečių kariniai Lietuvos žydų ir lietuvių santykiai.

2012: Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė naują dekretą dėl Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, išryškindama takoskyrą* tarp dviejų režimų ir įtraukdama naują narį iš Jungtinių Valstijų Holokausto memorialo muziejaus.

Kariuomenės diena šiandien.

* Gal tikrai tą takoskyrą įvertins?

Daugiau nei 300 tūkst. buvo ištremti į Sibirą ir įkalinti sovietų valdžios. Jie išsibarstė Sibiro lageriuose po įvairius Sovietų Sąjungos kampelius. Tiksliai nėra žinoma, kiek ištremtųjų grįžo į Lietuvą. Yra duomenų, kad 1956–1960 metais iš tremties buvo paleista 63 tūkst. tremtinių, o lageriuose žuvo apie 35 proc. kalinių. Vidutiniškai tremtyje, lageriuose ir kalėjimuose žmonės dažniausiai praleisdavo iki dešimt metų. Dar beveik 300 tūkst. Lietuvos piliečių, daugiausia žydai, tapo karo ir vokiečių okupacijos aukomis.


1 komentaras:

Zenonas rašė...

"pažadėtosios žemės" ...kas atsitiko su Kanaano žemės aborigenais po Mozės įsiveržimo yra aprašyta senajame testamente.