2016-11-09

"Keulė Rūkė"

Išmano teisybę ...
Yes,
it is.

Laiko
Mašina ... 

NB: Be šitos, štai kokia nuomonė:

Neabejotinai ši "prezidentinė" karikatūra , kurią nupiešė kiršintįojai terliotojai, kuriems buvo įsakyta uždažytą karikatūrą atnaujinti, TURĖS DIDELĘ ĮTAKĄ LIETUVAI TIEK SU AMERIKA, TIEK IR SU RUSIJA.

Supuvę vaisiai teks Lietuvos žmonėms, o provokatoriai tyliai kikens .
O Solomon vis dar nepagautas?

Komentarų nėra: