2016-11-12

Man From Lithuania Today

Google is an American multinational technology company specializing in Internet-related services and products that include online advertising technologies, searchcloud computingsoftware, and hardware.[6] 

An American.

Google Man From Lithuania Today.
Dokumentika!

Kaip ten bebūtų, anglakalbiui šiuolaikiniui pasauliui populiarioji Google paieška Žmogų Iš Lietuvos rodo būtent šitokį.

čia, šitokioj Lietuvoj, gyvenu.

Sakykit, mieli
tautiečiai,
kodėl Pasaulis mus tik šitaip težino?

Gal mes ne(be) žmonės?

Štai dar kas įdomu: Šiuolikiniui Anglakalbiui Pasauliui populiariausias etimologijos žodynas aiškina štai ką:


Litvak (n.) 

"Jew from Lithuania," 1892, from Polish Litwak "Lithuanian Jew," originally simply "man from Lithuania," from Lithuanian Lietuva (see Lithuania).

Former Man From Lithuania.
From Former Lithuania.

Taigi: Žmogus iš Lietuvos, iš tos senosios Lietuvos, iš kurios Te Stiprybę Semiam - Litvakas, Žydas.

Ar nekyla keistų minčių, pasiskaičius apie vergiją Lenkijoj, per kurią kriegščionybė Lietuvon ėjo, bei pasižiūrėjus į šias monetas?

Kaipgi buvo Lietuvoj?

O sakykit, kaip Holokaustas atsitiko, kad lietuviai (yra taip teigiančių) išžudė, anot Vikipedijos skaičiavimų, apie 96 % Lietuvos žydų (maždaug 190 000 žmonių) ....(nors, tos pačios lietuviškosios Vikipedijos žiniomis, iki karo nepriklausomoje Lietuvoje gyveno apie 160 000 žydų, taigi, net 118,75% , ir tai šitiek - neskaičiuojant į TSRS gilumą pabėgusių), bet litvakų šiandien - daug pasauly, ir jie įtakingi, ne taip, kaip Holokausto nepatyrę lietuviai,
kurių pasauly liko tris-keturiskart mažiau negu žydų, ir jie visiškai neįtakingi.

Ar ne todėl neįtakingi, ar ne todėl taip rekordiškai nyksta, kad neturi jie vizijos*?

O
buvo daug.

Kadaise nuo "riebaus gabalinio" gintaro pereita prie augso.

Sykiu ir svetimi dievai įpiršti.

Tai ir klūpi dabar.

* Kelkimės!Komentarų nėra: