2017-06-14

Gedulo ir vilties diena 2017

Važiuoju egzaminan pas studentus šiandien, o Elertė "Klasikos" radijas sako, kad Gedulo ir vilties dienos
minėjime prie Seimo kalbės LTSR Aukščiausiosios Tarybos, pervadintos Atkuriamuoju Seimu, pirmininkas Vytautas Landsbergis, kurio tėvo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio, sovietmečiu grįžusio sovietinėn Lietuvon iš emigracijos 1959 metais, neištrėmė Sibiran, nors jis buvo Laikinosios Vyriausybės ministras ir 1944 metais pasitraukė tuometėn fašistine tebevadinamon Hitlerio Vokietijon, bet netgi grąžino vasarnamį (praėjus 24 metams po grįžimo - J.Andropovo laikais); taip pat minėjiman atvyks Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, buvusioji TSKP Vilniaus partinės mokyklos dėstytoja, Sąjūdžio metais gynusi mokslų kandidato disertaciją Visuomeninių mokslų akademijoje prie TSKP CK Maskvoje (dabar tai - Rusijos valstybinės tarnybos akademija*), kurios tėvui NKVD milicininkui, ištremtam rusišku Kolios vardu, grįžti Vilniun sovietai ne tik netrukdė, kaip kitiems tremtiniams, bet ir davė butą butą prestižinėje vietoje.

Kaip sugebėjome
šitaip
nusigyvent?
Ar ne todėl šiandien
patys save tremiam? 

* Ta pati Akademija:

Komentarų nėra: