2017-09-27

Vėl 14-tas straipsnis

Šįsyk - ne
Pavojingojo
Referendumo,
bet Susirinkimų įstatymo:

14 straipsnis. Susirinkimo atšaukimas
Jeigu išdavus pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos, paaiškėja naujų įstatymo numatytų aplinkybių, dėl kurių susirinkimas negali būti organizuojamas suderintoje vietoje, suderintu laiku ir suderinta forma, savivaldybės tarybos vykdomojo organo vadovas arba jo atstovas apie tai praneša organizatoriams ir PASIŪLO susirinkimą atšaukti. Jeigu susirinkimo organizatoriai susirinkimo neatšaukia, jiems tenka visa įstatymų numatyta atsakomybė už tokio susirinkimo pasekmes.

Kokios naujos įstatymo numatytos aplinkybės paaiškėjo?

Jei nepaaiškėjo, kodėl atsirado PASIŪLYMAS?

Jei pažiūrėjot įrašą, sužinojot, kad Vilniaus savivaldybės PASIŪLYMĄ akcijos „Už teisingumą Lietuvoje" dalyviams anksčiau už savivaldybę atnešė policija...
Su kuo ir ką Vilniaus savivaldybės Administracijos direktorė 2017 m. rugsėjo 14 d. suderina?

Сударыня?


Komentarų nėra: