2017-10-30

ŠMM planai

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) siūlo sujungti visus universitetus Kaune, LEU išdalinti.
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) siūlo sujungti visus universitetus Kaune, o Lietuvos edukologijos universitetą išdalyti Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetams.

Prie Vilniaus universiteto (VU) būtų jungiamas Mykolo Romerio universitetas bei Šiaulių universitetas.

Dėl Klaipėdos universiteto ateities svarstomi du alternatyvūs variantai: jis arba būtų reorganizuojamas prijungiant prie plačios aprėpties valstybinio universiteto universitetinio mokslo centro teisėmis, arba liktų autonomiškas ir būtų stiprinamas, išgryninant jo profilį.

Tokį tolesnį universitetų tinklo reorganizavimo planą penktadienį Lietuvos rektorių konferencijai pristatė švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas, 
rodo BNS gauta pristatymo medžiaga.

O po to ... ŠMM planuoja išnykti!!!**
Šmaikštu?

* Būtinybę pertvarkyti universitetus ministerija grindžia ne tik mažėjančiu studentų skaičiumi
ir augančiais kokybės reikalavimais***, bet ir galimybe pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų pinigais.**

Na,
žinoma!

** Gal užkrečiama?
*** Kiekvienam
savo!****
**** :))*****

***** :)))Komentarų nėra: