2017-11-18

Įkurtas Lietuvos Visuomenės Tarybos organizacinis komitetas

Šiandien Vilniuje, Karininkų Ramovėje, įkurtas Lietuvos Visuomenės Tarybos* organizacinis komitetas.
Komitetas savo veiklą pradėjo iškart.

Lietuvos Visuomenės Taryba kuriama Aldonos Marijos Gedvilienės (ją matome apatinės kairiosios nuotraukos centre), pensininkų* susivienijimo vadovės, siūlymu.

Jos tikslas - telkti visuomenę bendriems tikslams, kurių pagrindinis yra Lietuvos išlikimas, įgyvendinti.

Šis žemėlapis
iškalbingas.

Bet šie mūsų Lietuvos, sparčiausiai pasaulyje nykstančios valstybės, moksleivių ketinimai dar iškalbingesni.

Laukti nebėra ko.

Nebėra kada.

Oficialioji Lietuvos valdžia veda mus pražūtin.


Komentarų nėra: