2017-12-01

Lukiškių aikštė Vašingtone

Štai ji*:
Kaip malonu būtų įsiteikt svečiams iš užjūrio, argi ne - ir mes turim ... KOPIJĄ:)))
Tai bent 
Lukiškių aikštės paminklo konkurso ekspertai!

Tai bent KultChaltūros
ministerija!

Tai bent šios ministerijos „palaiminti" konkurso vertintojai, sugebėję nugalėtoju paskelbti projektą, neatitinkantį tos pačios ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimo: Lukiškių aikštė turi būti lygi!

Beje, ar teko matyt Partizanų Bunkerių?

Šitokio gi „bunkerio" 
projektą Bunkė tikrai papuoštų:)


Mes, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, esame įsitikinę, kad stipriausias, labiausiai telkiantis, pamatinis mūsų Tautos simbolis, paveldėtas iš tolimiausių istorinių laikų yra VYTIS, o Lukiškių aikštė yra tinkamiausia vieta paminėti visas, o ne tik pastarojo pokario, Lietuvoje vykusias Laisvės kovas, jų tarpe ir 1830, ir 1863 metų sukilimus, su kuriais Lukiškių aikštė susijusi tiesiogiai.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2,3 ir 4 straipsniaiskelbia, kad suverenitetas priklauso Tautai, niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, o aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Tiesioginėje apklausoje dėl paminklo Lukiškių aikštėje už VYTĮ pasisakė dauguma apklaustų Lietuvos piliečių.

Ekspertai po šios apklausos galėjo ir gali būti pasitelkiami tik rekomendacijoms, parenkant geriausią VYČIO variantą.
Primename, kad ir Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. vasario 11 d. nutarime nr. VIII-1070„Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ skelbia, kad „Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su Laisvės kovų memorialiniais akcentais“, o 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje Seimas „prašo Vyriausybės pritarti Vyčio paramos fondo iniciatyvai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą su Vyčio skulptūra“ ir „ragina Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, bendradarbiaujant su Vyčio paramos fondu, operatyviai spręsti visus organizacinius klausimus, susijusius su paminklo „Per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos Laisvę“ pastatymu iki 2018 m. vasario 16 d.“

Todėl NETEISĖTO Lukiškių aikštės tvarkymo konkurso rezultatai privalo būti ANULIUOTI.

REIKALAUJAME gerbti Lietuvos Respublikos Konstituciją, apklaustųjų Lietuvos piliečių AIŠKIAI IŠREIKŠTĄ VALIĄ, vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus ir visus Tautos Atgimimo Sąjūdžius, visas Lietuvoje vykusias Laisvės kovas ir tose kovose GYVYBES PAAUKOJUSIŲJŲ ATMINIMĄ Lukiškių aikštėje ĮAMŽINTI VYČIO SIMBOLIU.

Organizacinis komitetas

* Spūstelkit, vis tik, paveikslėlį, ir antrame plane pamatysit mūsų Lukiškių aikštės „bunkerio" antrininką.
Šį patarimą įrašiau todėl, kad, pasirodo, dalis skaitytojų nepastebėjo memorialo Vietname žuvusiems kariams Vašingtone panašumo į „bunkerį" Lukiškių aikštėje Vilniuje...1 komentaras:

audrius rašė...

Kolonijai kolonistu(nosinė) kolonos, simboliai, monai ir visa kita, o vergui vergo dalia, per kuria(nosinė) jam visvien nebus kada pabūti pavaikščiotI po v aikštę.
Okupantü tikslas išsiaiškinti visus galimus Vyčius ir sunaikinti, o jauku dažniausiai būna laisvė ar panašiai. Vergai jau nuo istorijos pradžios esame, bo laimėtojas rašo istorijã. Pas kã ašmuo, kaip ir rašmuo, tas ir užsako muzikã.
Lietuva - lietavijai tautü rikijos. Vytis - ašmuo litvienü tautü rijos.
GediMinas Perkūno aikštėje nuolankiai gražina ginklã ir žirgã, tuo persikūnydamas į kažkã kitko. Kada gi atskilo kalnas GediMino nuo Vilijos lietuviü? Kada vietoj Vilijos miesto gardo antükalnü įkuriamas naujakuriü WilNews ar VilNova, kurie sistemingai griauna, naikina visus priešistorinius simbolius, kalnus, bokštus ir visãtã žemės gyvatã, kad vėl kaip skėriai istorijü gale kiltü į dangü ieškoti naujū isTorijai plotü...

Ar senai šventėm savo galo tūkstantį
Kiek tü perGaliü šventėm nuo vieno galo ligi kito
Kur tie galai Vieno ar Vienijos lietuvninkü
Kur pakavota prieš is torės ratai
Kur ašmenü, Vilijos, vartai ir visos kitos pereigos
Kam turėklas, urvai prie Vilijü nėries
Kada suplanuota naujakuriü nugriauti paskutinį bokštã
.............................................?

Kur tie tikri Vyčiai su virtualiu ašmeniu ir byta bytkoinine ant Grįžulio ratü? Karaliau ar tavo vaikas ryte sveikinantis saulę užaugo?
.......