2018-03-17

Karaliaučius - mūsų!

Ten jie irgi sykį per dvi savaites leido laikraštį "Tiesa", Maskvos, matyt, išlaikomą, subalansuotą mažiau išsilavinusiai, raudonųjų propagandai atviresnei publikai.
Bet štai kas įdomu. Dar vos tik pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, kai Karaliaučiaus krašto likimas dar nebuvo iki galo aiškus, tas laikraštis 1945 m. gegužės 15 d. laidoje rašė, kad Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose "iškilmingai atžymėta pergalė ant Vokietijos".
Įdomiausia straipsnio vieta yra ši: "Sveikindami Raudonąją Armiją ir jos vyriausį komandierių maršalą Staliną, Lietuvos žmonės pareiškė dėkingumą už išlaisvinimą Lietuvos ir pagelbėjimą sujungti į vieną laisvą respubliką. Vilnius, Klaipėda ir visa Mažoji Lietuva dabar amžinai prisiglaudė prie savo motinos - Didžiosios Lietuvos."
Dar daugiau. 1945 m. rugpjūčio 15 d. numeris praneša, kad "pačiame Karaliaučiaus centre, 
kur ėjo aršios kovos tarp lietuvių raudonarmiečių

ir nacių kareivių, bus pastatytas aukštas ir gražus paminklas." Aiškinama, kad paminklas statomas "Lietuvos išlaisvinimo atžymėjimui", kad paminklą "dirbina žymieji Lietuvos skulptoriai: Mikėnas, Pundžius, Vaivada ir kt.", kad tokio paminklo statymas "parodo, kad Karaliaučius skaitomas Lietuvos miestu".
Deja, po Postdamo konferencijos (1945.07.17 – 08.02 d.) Stalinas pasijuto stipriau* - Rytų Prūsija buvo pavesta administruoti Sovietų Sąjungai iki klausimas bus išspręstas sąjungininkų taikos sutartimi**, kurioje būtų galutiniai sureguliuotas šio anklavo statusas (JAV, Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga).
Kaip žinome, tokia sutartis niekada nebuvo pasirašyta ir nepanašu, kad įžvelgiamoje ateityje galėtų būti pasirašoma, o klausimas - "sureguliuotas".
Paskutinėje nuotraukoje - vieta Kaliningrade, kurioje anksčiau stovėjo Karaliaučiaus pilis, ir kurioje Prūsijos karaliai būdavo įvesdinami į sostą.
Gal kas žinote koks to Mikėno ir kitų lietuvių skulptorių paminklo (nepastatyto, manau) likimas? Gal išlikęs maketas?Būtų pasijutęs - šio

** ... sąjungininkų taikos sutartimi:)

Čia jau gerbiamojo Vidmanto Valiušaičio derėtų paklausti - kodėl jis parašė sąjungininkų, o ne kariavusiųjų šalių, t.y. Vokietijos ir TSRS.

3 komentarai:

Dario Budrio rašė...

Tai, galimai, Baltarusija stato šalia Vilniaus Atominę elektrinę, kad ,apsaugoti ,Gedimino statytą miestą nuo raketų iš rytų-vakarų?
O 'agresija' del blokčein pasekmių?

Ryšard Maceikianec rašė...

Prieš apie 18 metų teko buti Kaliningrade. Prijungti tą kraštą su tais gyventojais? Reikia gerai pagalvuoti.

Eugenijus Paliokas rašė...

Prieš kiek daugiau negu 10 metų dviračiu pervažiavau. Puikūs, draugiški žmonės, suprantantys kieno istorinėse žemėse gyvena. Beje, čia rasit tos kelionės įspūdžių. Kuo mažiau vieni kitiems meluosim, tuo geriau sugyvensim/gyvensim.