2018-04-25

Nilas prie Seimo


Ten, kur teka upė Nilas,
Ten gyvena Krokodilas.
Krokodilas išsižiojo
Ir nukando EuroAmerikiečio koją!

Kodėl ne Negro?

Negalima dabar sakyt Negro - reikia sakyt AfroAmerikiečio!

Betgi tai - Amerikoj.


O ton Amerikon AfroAmerikiečiais vėliau pavirtusius vergus ne kas kitas, o Euriai gabeno.

Na, tie, Europėnai/Oiropėnai, kurie Native Americans*
pasistengė išnaikint iki rezervatuose telpančio kiekio.

O Afrikoj šiais laikais - vėlgi jie, EuroAmerikiečiai šurmulį kelia.

Tad Krokodilas išsižiooojo -  Am! - ir nukando ne kieno kito, o būtent EuroAmerikiečio koją.

O prie ko čia Seimas?

Štai: Vilniaus architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba neseniai apsvarstė galimybę prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų pastatyti stilizuotą koplytstulpį. Ekspertai nepritarė etnografinės stilistikos objektui miestiškoje aplinkoje bei pasiūlė paieškoti jam labiau tinkančios vietos.
O Piramidė prie Seimo - tinka!
Visi žino: kur piramidės - ten ir Nilas.

O Nile gyvena Krokodilas:)

Padainuokim:

Ten, prie Seimo, teka Nilas,
Jame gyvena Krokodilas.

Krokodilas išsižiojo
Ir .... nukando EuroKongiečio
koją!
:)
:))
Tik neklausykim rusų propagandos!*
Grave Creek Mound, located in Moundsville, West Virginia, is one of the largest conical mounds in the United States. It was built by the Adena culture.

Piliakalnis...

Komentarų nėra: