2018-05-04

Keisti Jie, ŽydaiPenktadienį Radviliškio rajone, Šeduvoje, pradėta litvakų miestelių istorijos, kultūros bei atminimo muziejaus „Dingęs štetlas“ statyba.

Pasak „Dingusio štetlo“projekto vadovo, Šeduvos žydų memorialinio fondo steigėjo Sergejaus Kanovičiaus, žymiausių pasaulio muziejininkų ir architektų kuriamas muziejus, remdamasis Šeduvos žydų istorija, papasakos ir primins panašių miestelių išnaikintų bendruomenių istoriją. Čia bus atkurtas kadaise vienos didžiausių Europoje žydų diasporos* miestelių gyvenimas.

Muziejų atidaryti numatoma 2020 metų vasarą.

Kam?

Imtų pavyzdį iš lietuvių:

Miesto pradžia laikomi 1252 metai. Tuomet Dangės upės žiotyse Livonijos ordinas ir Kuršo vyskupas nusiaubė gyvenvietę ir jos vietoje pastatė Memelburgo pilį, prie kurios kūrėsi miestas.

Ačiū 0rdinui ir vyskupui.

O tai gyvenvietėj visi gyvi buvo gyventojai, gyveno sau.

Nuobodu.

Siaubo filmų iš Amerikos taigi neatveždavo tada.

Tai vyskupas su krikščionimis pagalbininkais livoniečiais parodė natūroj, nusiaubė.


Tai lietuviai jokių muziejų nestato, tik džiaugiasi, kad Abraomininkai (Žydams dėkui už Abraomą!**) juos nusiaubė.

Siaubas, koks puikumėlis, ar ne?

O tai būtume sau gyvi gyvenę gyvenvietėj, nesumiešti miestan.

Nuobodu...

Žydai, beje, su tais smagiaisiais mūsų gyvenimo siaubintojais 
ir atėjo pas mus.

Muziejų dabar stato...

Keisti Jie, Žydai

* Pustrečio nepilno tūkstančio - viena didžiausių Europoje?

** Laidotuvėse pastaruoju metu vis girdžiu, kaip kunigėliai sako, kad mūsų nabašnikai (nabožnikai?) pas Abraomą iškeliauja.

O jeigu tas Abraomas ims, susivynios palapinę,
ir...

Ką tada darys pas jį atkeliavusieji, be Abraomo palikę?

3 komentarai:

Darius Budrys rašė...

Abraomą galutinai perėmė Hitlerio dėka , Musolinio Vatikanas. Tada ir 'mūsų' praeitį atrado' Gedgaudas. Gramotni išvys visus galus , o ne sulitvakinti wikipedijos bėdžiai.

Darius Budrys rašė...

Garbingi vyniojo palapinę dėl LiTaVia(Palemonas, Skurdas ir daugel kitų) žynodami jos reikšmės užduotį.
Pa-prieaugis,La-kol.dvasios,Pi-amžino ,Nė-mūsų žemės Tvėrimo.

Juokiasi puodas kad katilas juodas.

Darius Budrys rašė...

Drąsiai galite vynioti savo palapines , norintys išlikti. Nuo sienų nusilupti brangius tapetus ,kad atėjūnam neliktų. Ši teritorija laisva nuo Žmogiškumo, joje nieko tikro ,apart konvulsijos praeities skiepų(žynių). Stebuklas tik išgelbėtų , kuris pasireiškia kovoje. Vytis Vilniui žemas lygis, apie ką kalbame ponai..