2009-07-06

Pasaulio Lietuva

70. Space Tracking 20:48 07-02 IP: 80.240.12.72
Šalies, kuri prieš 233 metus paskelbė nepriklausomybę nuo Britanijos, kurios valdovai dar V amžiaus raštuose buvo vadinami BRETWALDA - vardu, kurio prasmės ir kilmės šių dienų britai nebemoka, o gal ir nenori paaiškinti, prezidentas pasveikino mus, suprantančius šio žodžio reikšmę, su tūkstantmečiu.

Siužetas, vertas atsidurti rinkinyje "Tūkstantis ir viena naktis".

Lietuva, kuri visą laiką priešinosi vergijai, vergijai bet kokiu pavidalu, šiandien švenčia tariamą savo tūkstantmetį, šitaip „pažymėdama“ žmogžudystę.

Kai tik Brunonas įžengė į jotvingių žemes, tuojau buvo nuvestas pas vietinį „karalių“ Netimerą ir jo dvare ėmė pamokslauti. Netimerui atsisakius krikštytis, Brunonas įmetė į ugnį karaliaus stabus. Užsirūstinęs Netimeras įsakė sudeginti Brunoną.

Misionierius buvo pasodintas ant laužo, tačiau ugnies uždegti ilgai nesisekė. Netimeras tai palaikė stebuklu, paleido Brunoną ir su 300 vyrų (matyt, valsčiaus sueigoje) apsikrikštijo. Vėliau netgi įsakė nužudyti nepanorusį krikštytis savo brolį. Tačiau tolesnė Brunono misija nebebuvo sėkminga. Nuvykęs į kitą Netimerui pavaldų valsčių, jis buvo suimtas to valsčiaus kunigaikščio, vėlesnių šaltinių vadinamo Zebedenu. Jo nurodymu arkivyskupui buvo nukirsta galva, o palydovai pakarti. Vėlesni šaltiniai nurodo, kad Brunono galva buvo įmesta į upę, vadinamą Aistra. Tai turbūt dabartinė Jatra (lietuviškai Aitra), Molčiadės intakas netoli Naugarduko, lietuvių, jotvingių ir rusinų žemių paribyje.


Šiandien pamiršom kad krikštą gavome kalaviju, nenorim suprasti, kad tai pinigų valdytojai siuntė kryžiokus mus pavergti.

Ne artimo meilė jiems rūpėjo.

Rūpėjo valdžia.

Išžudė jie ištisas gentis, o žmogžudyste apkaltino mus.

Viliojo jie mus aukso karūna, kurią netrukus atėmė.

Ir rašome dabar - ne Karalius Netimeras, o „karalius“ Netimeras.

Savo Kuningo išvis nebeatsimenam.

Šitaip yra todėl, kad Pasaulis šiandien pripažįsta tik Pinigų Valdžią.

Šiandien esame smaugiami, be gailesčio.

Tik šiuolaikinio Trojos arklio kariai – skystesni už anų laikų klastūnus.

Jau baigėsi Aukso Veršio galia:

103. > 100, apie gandus iš šaltinių 11:29 07-06 IP: 80.240.12.72
Visas Žemės aukso kiekis 140, 000 tonų, dabartinė jo vertė $3, 501, 802, 468, 000, JAV valstybės skola $11, 000, 000, 000, 000 (Google: Bullionmark: How much gold is there?)

Baigsis ir iš nieko daromų pinigų valdžia (Google: Politinė valia).

Turėsime naują tarpusavio atsiskaitymų sistemą.

Tada Lietuva atgims.

Vėl bus Pasaulio Lietuva.

Ne vienas tūkstantis metų Lietuvai.

Λιθουανία.


Εποχή του Λίθου.

Komentarų nėra: