2009-10-06

Viešosios tvarkos skyrius

Kai patyriau betvarkę Belgijoj, Tėvynėj atrodė tvarka.

Dabar pagalvoju, kad, vienok, mano šuva "Eaux Ruge" kempinge niekam neužkliuvo.

Užkliuvo per stambūs banknotai.

O Tėvynėj - viskas atvirkščiai...

Prieš mėnesį, rugsėjo ketvirtadienį, paskaitęs savo paskaitas, sėdau ant dviračio ir su abiem šunim išsiruošiau ežeran maudytis. Bet, prie pirmos sankryžos pastabdęs, išgirdau gergždžiant galinius stabdžius - sudilo stabdžių kaladėlės. Dviračių parduotuvė netoli - Laisvės prospekte, tai ir pasileidau ten. Diena saulėta, nuotaika puiki, lekiam trise parduotuvėn.

Smagiai lekiam, šunys skuodžia veja.

Išgirstu iš paskos artėjantį automobilį su aliarmo signalais, į kuriuos nekreipiu dėmesio - kelio jam neužstojam, netrukdom. Vienok, skersinėje gatvelėje, kurią turėjom kirsti, mums skersai kelio stoja "švyturiuota" mašina, iš kurios išlipa du nematytom uniformom pasirėdę vyrai.

Sustabdo mane, prisistato - Vilniaus savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai. Paaiškina, kad sustabdė mane todėl, kad šunys be pavadėlių.

Nusistebiu ir paaiškinau jiems, kad šitokia mūsų kompanija niekam netrukdo, ji neužkliuvo Europoje, kurios daugybę miestų - Budapeštą, Zagrebą, Ciurichą - pravažiavau dviračiu šuniškoj kompanijoj, kad savo bendražygius šitaip veduosi todėl, kad jie yra gero būdo, protingi ir paklusnūs, ir bėgioti mėgsta.

Pareigūnai mane, beklausydami, nufotografuoja, išsitraukia bloknotą ir, ant savo automobilio stogo pasiguldę, ima rašyti protokolą.

Mane nufotografuoja - tai ir aš juos, mat maudytis važiuoju su kuprine, kurioje, be glaudžių, rasi visko visiems, ir nenumatytiems, atvejams. Ir fotoaparatas ten yra.Šiaip sau tada nufotografuoju - o ko jie mane fotografuoja?

Paskui apsidairau ir klausiu:

- Juk jūs iš Vilniaus savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus, tiesa? Sakykit, kodėl jums neužkliūva šitas šiukšlinas brūzgynas Laisvės prospekte?- Kodėl jums nekliūna šie virvagaliai?Į šituos du klausimus Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai neatsakė.

Ar galima šitaip gatvėje pastatyti automobilį atlapom durim, jų tada nepaklausiau.

Klausiau toliau:

- Kodėl šitokiam peizaže būtent mano veja skuodžiantys skalikai užkliuvo?

- Jie galėjo ką nors išgąsdinti, - sako pareigūnas.

- Tai dėl to reikėjo mus vytis su aliarmo signalais, it nusikaltėlius? Patys gąsdinat!

Vėl atsakymo nėra, tik paaiškinimas, kad turiu pasirašyti protokolą ir spalio 6 dieną atvykti Vilniaus savivaldybės Administracinės komisijos posėdin.

Pasirašiau, ir mus paleido.

Tada nukakau kur buvau susiruošęs ir pasikeičiau stabdžius.

Ir nuvažiavau maudytis.

Ir išsimaudžiau.

Kad, kaip sakytų teisininkai, pareigūnai galimai pažeidė tas pačias taisykles, kurias apkaltino pažeidus mane, pasiskaičiau vėliau, pamatęs šitų taisyklių 33.1 punktą.

Gąsdino pareigūnai mano gyvūnus savo aliarmais, blokuodami kelią!

Net aš krūptelėjau, iš nuostabos.

Mes, žmonės - pripratę, mus gąsdinti galima.

O gyvūnų - ne, negalima.

O šiandien buvau toje komisijoje.

Kaip tik paspėjau nurodytu laiku, 14:30, vėl po paskaitų.

Paskaitų nukelti šįsyk nereikėjo.

Komisija buvo iš keturių asmenų. Pradėjo skaityti protokolą, parodė mano ir šunų nuotrauką.

Kadangi jos neturiu, o faktą, kad šunys buvo be pavadėlių, pripažįstu, rodau jums tokį patį LR ATPK 110 str. 1 d. pažeidimą, tik padarytą arčiau Vilniaus savivaldybės - mašinų stovėjimo aikštelėje prie "Forum Palace".Į mano pastabą, kad Europos šalyse tie patys šunys be pavadėlių niekam nekliuvo, o pietų šalyse, tarkim, Kroatijoje ar Prancūzijoje, juos šeimininkai, pamatę, kad palieku prie durų, netgi pakviesdavo užeiti į parduotuves, komisijos pirmininkas reagavo griežtai:

- Pripažįstate Vilniaus miesto tarybos 2008-09-10 sprendimu Nr.1-630 patvirtintas taisykles?

Kur gi ne!

- Ar teisingai elgiasi Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, nepastebėdami betvarkės aplinkui, bet už mano pinigus su aliarmo signalais besivaikydami mane it kokį nusikaltėlį? - paklausiau.

- Jūs matote tik kitų nusižengimus, tik ne savo? - apsuko klausimą komisijos pirmininkas.

Nors, kiek suprantu, tai mano privilegija šitaip paklausti, o ne baudžiančiosios pusės, tiesa, komisijos pirmininke?

Tuo mano apklausa baigėsi, nes komisija pradėjo tartis, už ką bausti - už važiavimą dviračiu (gal nuotraukoje su dviračiu buvau ant šaligatvio?) ir už "be pavadėlio" ar tik už "be pavadėlio".

Nespėjau komisijai papasakoti, kad aš viešąją tvarką ir už mūsų pinigus išlaikomo Viešosios tvarkos skyriaus veiklą suprantu kitaip.

Ir Viešosios tvarkos skyriaus funkcijų sąrašas kitokį supratimą numato, paskaitykit 17 punktą (Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus darbą reglamentuojančio neradau, bet gal jis ne itin skiriasi nuo tokio paties Vilniaus rajono savivaldybės skyriaus?).

Pavyzdžiui, kaip Vilniaus miesto ribose esančių gausių gamtos prieglobsčių bent minimalią priežiūrą.

Tarkime, dviračių tako, einančio į Žaliuosius ežerus, pabaigoje kadaise buvusių šiukšlių konteinerių sugrąžinimą. Gal netgi persirengimo kabinų pastatymą?

Na, biotualetai tokiose vietose mūsuose, t.y., Europos Sąjungoje, matyt, yra tik utopija...

Savivaldybė šito nedaro, verčiau rūpinasi svetimu "Vichy" vardu pavadinto vandens parko reikalais.

Kodėl?

Ar nepamirštat nubausti to vandens pramogų parko, Vilniaus savivaldybės Administracine komisija??

Mane nubaudė tik už "be pavadėlio".

Dviejų šimtų litų bauda.

Infliacija?

Prieš pustrečių metų už "spjaudymąsi, keikimąsi, stumdymąsi ir spardymąsi" "gavau" tik šimtą litų.

Už likusią šimtinę tada gal elektros šoką priskaičiavo?

O dabar nepakratė, užtatai ir "paėmė" brangiau?

Užtat paliko lygiai tą pačią galimybę - apskųsti.

Administraciniam teismui.

Po anos epopėjos tas kelias manęs visiškai nežavi.

Nė kiek nežavi, ponai ir ponios iš Vilniaus savivaldybės Administracinės komisijos.

Tiesiai jums sakau - mano nuomone, nubaudėte mane maksimalia leistina bausme neadekvačiai: jokios grėsmės niekam nekėliau, sustabdė mane jūsų pareigūnai pirmąsyk, nei aiškinti, nei perspėti nebandė, o kaip elgėsi Vilniaus savivaldybės komisija, galit pasiskaityti josios nutarime.Ta proga Vilniaus savivaldybei, kurios Viešosios tvarkos skyrius demonstruoja tokias griežtos visuotinės tvarkos nuostatas, galiu pranešti (gal jie šito nežino?), kad pasaulyje tokia tvarka (strict total order) yra neįmanoma.

Pasiskaitykit, pareigūnai, prieš puldami visus rikiuoti vienon rikiuotėn!

Pasaulio harmonija, žmogaus ir gamtos bei visko, kas gyva, darna, kuria kadaise garsėjo mūsų kraštas, yra įmanoma.

Bet ne griežtoji visuotinė tvarka.

Regis, vakariečių pareigūnai šitai šiandien geriau supranta už mūsiškius.

Ir dar.

Mūsų savivaldybės pareigūnai!

Manau, kad žinau, kodėl jūs taip nuoširdžiai stengiatės prižiūrėti viešąją tvarką išimtinai nuobaudomis.

Štai kodėl:

Yra nustatyti du Valstybės kontrolės audito apimties apribojimai. Valstybės kontrolė neturi teisės atlikti Lietuvos banko finansinio audito. Šalies savivaldybių auditas apsiriboja valstybės lėšų, pervestų į savi­valdybių biudžetus, auditu.

Kas pasirūpino šitokios idėjos - pakirsti mūsų kadaise kaip demokratinę kurtą valdžios sistemą - pačiame viršuje ir per vidurį, netoli mūsų, įgyvendinimu?

Nežinau, bet tai išsiaiškinti ir tokią padėtį pataisyti, manau, būtina.

Nes dabar neturime savivaldos, kurios siekėme, dabar mus valdo kiti, ne mes patys.

Tai va, savivaldybės pareigūnai, manau, kad būtent todėl šitaip, išsijuosę, ir baudžiat mus.

Nes niekas nekontroliuoja jūsų.

Patys sau ataskaitas rašote.

Ir tose sau rašytose ataskaitose pripažįstate kad mažiausiai 42,7% gautų pinigų išleidžiate sau, savo algoms, žr. antrą lentelę šeštame puslapyje.

Ar ne per brangiai jūs mums atsieinate?

Gal mes šiais puikiais visuotinės kompiuterizacijos laikais ir patys galime nuspręsti , ką Vilniaus bendruomenei daryti - tramvajų už milijardą pasidirbti, kad smagiai lėktų, ar, pavyzdžiui, šiukšlyną išsikuopti?

O prekių ir paslaugų už 30,2% mums pirkote ar sau?


Valstybės kontrolė nekontroliuoja jūsų, nes tai draudžia įstatymas.

Mes nekontroliuojame jūsų dėl savo pasyvumo.

Nematom ir nežiūrim, kur dedate mano du šimtus litų ir kitų Lietuvos piliečių, paskelbtų pažeidėjais, šimtus, iš kurių susidaro tūkstančiai, o, sprendžiant pagal tai, kad net mėnesį turėjau "laukti eilėje", kol paskirsit baudą, gal ir milijonai litų?

Tai ir nesidrovit lupti baudas iš mūsų.

Nes išleidžiate tuos pinigus taip, kaip jums patinka.

Paneikit!

Draugo sūnus mokosi Kembridže, tai pasakojo jam, tėvui, kad negalima Kembridžo bendrabučiuose laikyti šunų.

Tai Baironas, kai mokėsi ten, laikė mešką.

Siunčiate mane skųstis Administraciniam teismui?

Apsukot sąvokas ir iš mūsų atstovų pasivertėt mūsų baudėjais?

Kam patys skųsitės, ponios ir ponai iš savivaldybės, šitokiais būdais "palaikantys viešąją tvarką", kai prisišauksit Tyrannosaurus Rex, be apynasrio ir be pavadėlio?

Komentarų nėra: