2010-10-06

Koncepcija

ESBO visuotinio saugumo koncepcija.

Europos saugumo koncepcija.

Užsienio politikos ir gynybos koncepcija.

Biudžeto reformos koncepcija.

Lietuvos švietimo koncepcija.

Pinigų kaina laike arba pinigų kaina įvertinant laiko faktorių – koncepcija, paremta tuo, kad pinigai turi atnešti nuošimčius, pinigų vertė didesnė negu tos pačios sumos pinigų vertė ateityje.

Turi atnešti, ir baigta.

Tokia koncepcija.

Pinigų kaina laike – viena iš fundamentalių finansinių reiškinių, išplėtotų Leonardo Fibonačio 1202 metais.


Nepanašus į bankininką.

Dešimtainius skaičius Fibonačis mums atnešė.

Fibonačio skaičius atrado.

O tą "pinigų kainos laike" koncepciją jei ir išplėtojo - jo vienintelė komercinių dalykų knyga pradingo.

Bet ir iki Fibonačio toji pinigų iš palūkanų koncepcija buvo žinoma, seniai jau.

Unto a foreigner thou mayest lend upon interest; but unto thy brother thou shalt not lend upon interest; that the LORD thy God may bless thee in all that thou puttest thy hand unto, in the land whither thou goest in to possess it. (Deuteronomy, 23:21)

konceptualùs [pranc. conceptuel < lot. conceptus — suvoktas]: 1. susijęs su sąvokomis, sąvokinis; 2. susijęs su konceptualizmu.

Suvoktas.

Jei sykiais nesuvoktas, tai bent susijęs su sąvokomis.

Jei ne su sąvokomis, tai su konceptualizmu.

koncèpcija [lot. conceptio — suėmimas, priėmimas; juridinių formulių suredagavimas]: 1. pažiūrų į kuriuos nors reiškinius sistema; daikto, reiškinio, proceso samprata; 2. kūrinio, veiklos sumanymas, mintinis projektas, planas.

Suėmimas.

Priėmimas.

Juridinių formulių suredagavimas.

Kūrinio, veiklos sumanymas.

Projektas.

Planas.

Kaip matėm, ta, vėlgi vakarietiško, žodžio reikšmė labai jau išsišakojo.

Įdomu, kur jos šaknys?

conception
early 14c., "act of conceiving," from O.Fr. concepcion (Mod.Fr. conception) "conception, grasp, comprehension," from L. conceptionem (nom. conceptio) "a comprehending, conception," noun of action from stem of concipere (see conceive).

conceive
late 13c., conceiven, "take (seed) into the womb, become pregnant," from stem of O.Fr. conceveir (Mod.Fr. concevoir), from L. concipere (pp. conceptus) "to take in and hold; become pregnant," from com-, intensive prefix (see com-), + comb. form of capere "to take," from PIE *kap- "to grasp" (see capable). Meaning "take into the mind" is from mid-14c., a figurative sense also found in the Old French and Latin words. Related: Conceived; conceiving.

Labai jau moteriška.

Atvažiavo iš kažin kokių pasviečių, užtaĩsė mergą ir paliko Dievo valiai Ut. Ką ji bešoks, kad jau užtaisýta?

Gal konceptuali visuomenė - tokia?

Tarkim, not into the womb, but into the mind.

Kas, vis tik, užtaiso?

Ir kodėl leidžiamės?

Labai patinka?

Ar patys pagalvoti ir suvokti pritingim?

Komentarų nėra: