2010-10-08

Grybų karasEi, tai vija,
Pinavija,
-Visą dieną
Grybais lyja.

Visą dieną
Nuo pat ryto
Grybai krito,
Krito, krito...

Kai lietus
Nustojo lijęs,
Pražydėjo
Pinavijos.

O miške
Išdygo grybų -
Šimtas trisdešimt
Sodybų.

Šitų grybų
Pulkaunykas
Buvo storas
Baravykas.

Jis ūsus
Po beržu raitė
Ir grybus
Nuo kelmo skaitė.

O kad skaičiaus
Nepamirštų,
Tai skaičiuodavo
Ant pirštų.

Jo žmona -
Riebi paliepė -
Savo vyrui
Kartą liepė:

- Nors tave
Ir žmonės giria,
Bet esi netikęs,
Vyre!


O mes - ne karo fronte.

Pafrontėje.

Mes esame ne valiutos spekuliacijos klystkeliuose, bet tikrame beprotnamyje.

Didžiosios valstybės kaip įmanydamos stengiasi nuvertinti savo nacionalinę valiutą kitų valiutų atžvilgiu.

Va šitaip va.

Anksčiau varžėsi, kas stipresnis, o dabar - kas silpnesnis.

Tokia mada.

Būna mada, kad kelnės - būtinai plačios, paskui, žiūrėk - jau siauros turi būt.

Nenuostabu, kad kas nors susipainioja.

1. Išprotėjęs Jean-Claude Trichet
07:23 10-08 IP: 80.240.9.72
JAV ir Europa susivienijo, jų bendras tikslas – stipresnis doleris. Europos centrinių bankų vadovų susitikime pareikšta, kad euras šiuo metu yra per stiprus. Jean-Clode Trichet, Europos centrinio banko prezidentas jau seniai kalbėjo apie stipresnio dolerio būtinybę JAV ekonomikai. Abejose Atlanto pusėse finansus reguliuojantys autoritetai norėtų išvengti situacijos, kuomet doleriui per daug atpigus investuotojai galėtų apsirikti išsigandę JAV depresijos. Fransua Fillonas, Prancūzijos ministras pirmininkas žurnalistams praeitą savaitę Vašingtone yra sakęs: „Mes manome, kad euras pasauliniu mastu yra pervertintas, o JAV vadovai iki koktumo tvirtina, kad doleris tapo per silpnas“. Europos ir JAV finansų institucijų vadovai priminė prieš mėnesį G7 grupės pasirašytą komunikatą, reiškiantį „susirūpinimą smarkiais pagrindinių valiutų svyravimais“ . Šiuo pranešimu norėta pareikšti, kad dolerio silpnėjimas yra nepageidaujamas, o šiandien pagal fundamentalius parametrus bei centrinių bankų požiūriu doleris atpigo per daug. Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį. Šias laikais jie bando daryti įtaką pranešimais apie fundamentalius indikatorius ir monetarinės politikos kryptis. Google: Europos centrinis bankas susirūpino dolerio stiprinimu.

!!!

Prieš pora metų jis šitaip...

1. Šmaikštu! 18:09 05-08 IP: 80.240.12.72
JAV ir Europa susivienijo, jų bendras tikslas – stipresnis doleris! Europos centrinis bankas susirūpino dolerio stiprinimu! Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį! T.y. prieš dešimt metų. Tada vykdė. O žmonėms pasakojo kad vykdo? O kai dolerį pastiprins - vėl vykdys? Tada makleriai vėl vilios lošėjus - ateikit valiutų kursų skirtumais palošti? O kaip tas lošimas vyksta dabar, po šito centrinių bankų pareiškimo, deklaruojančio jų bendradarbiavimą? Kaip reikalai su kapitalizmo varikliu - konkurencija - finansų pasaulyje, ponai? Gal kitą savaitę centriniai bankai paskelbs Pasaulinę Socialistinę Revoliuciją? Tiek to. Dabar nebevykdo. Koordinuotų veiksmų. Kad geriau suprastumėt, ką gi dabar vykdo, paskaitykit pirmą ir paskutinę straipsnelio pastraipas: " JAV ir Europa susivienijo, jų bendras tikslas – stipresnis doleris. Europos centrinių bankų vadovų susitikime pareikšta, kad euras šiuo metu yra per stiprus. Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį. Šias laikais jie bando daryti įtaką pranešimais apie fundamentalius indikatorius ir monetarinės politikos kryptis". Dabar aišku.

Kaip patinka?

Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį...

A, FOREX lošėjai?

Sako gi solidūs žmonės - nebevykdo.

Teisybė - ar sakė, kad vykdo, kai vykdė?

???

Užtat dabar aišku.

Nebevykdo.

Faktas, kad nebevykdo.

Kam aišku, o kam vis tiek dar neaišku.

2. Dominique Strauss Kahn 07:25 10-08 IP: 80.240.9.72
Esmi Tarptautinis VALIUTOS fondo (TVF) šefas. Dabar pasimečiau - kuri gi stipriausia?

Vieni pasimetė, kiti - ne.

3. Ženminbi juanis
07:26 10-08 IP: 80.240.9.72
Į neturintį plyšių įsiskverbia neturintis kontūrų.

Pas mus - ramu.

4. Litos - akmuo (sen. graik.) 07:29 10-08 IP: 80.240.9.72
Būta ir akmeninių pinigų. Žmonės nebijojo, kad juos pavogs naktiniai vagys: tokių monetų, kurių skersmuo siekė iki 2,5 metro, svoris savaime garantuodavo saugumą.

Paskum iš tų litų pasidirbom girnas.

O ką?

Turim ligi šiolei tų litų.

O gal girnos ir buvo tie litai?

Girnos - daiktas vertingas.

Ne kaip šitie...


Valiutų karas.

Tokį įvertinimą pirmasis į pasaulį paleido Brazilijos finansų ministras Guido Montenga.

Ši šalis nesėkmingai bando sumažinti savo realo kursą dolerio atžvilgiu.

Tačiau, anot G.Montengos, didžiosios valstybės irgi nori to paties. Todėl už jas mažiau ekonomiškai išsivysčiusios šalys šiose kautynėse kol kas pralaimi.

Kur tu paskui dolerį paspėsi...

5. Amerika nekalta 07:40 10-08 IP: 80.240.9.72
The use of a national currency as global reserve currency leads to a tension between national monetary policy and global monetary policy. This is reflected in fundamental imbalances in the balance of payments, specifically the current account: some goals require an overall flow of dollars out of the United States, while others require an overall flow of dollars in to the United States. Currency inflows and outflows of equal magnitudes cannot both happen at once. The Triffin dilemma is usually used to articulate the problems with the US dollar' s role as the reserve currency under the Bretton Woods system, or more generally of using a national currency as an international reserve currency. Google: Triffin dilemma. This dilemma was first identified by Belgian-American economist Robert Triffin in the 1960s, who pointed out that the country issuing the global reserve currency must be willing to run large trade deficits in order to supply the world with enough of its currency to fulfill world demand for foreign exchange reserves.

Amerika dėl mūsų stengėsi.

Kaipgi būtume išgyvenę be dolerio?

Niekaip.

Doleris gi ir Afrikoj - doleris...

Ačiū, Amerika, kad atspausdinai, o mes, Lietuva, galėjom pasiskolinti tik už 7,625%!


Kas čia slepiasi - mes ar jie?

1 komentaras:

Audrius rašė...

Kas primetė mokų-litu-kamenelitų po visų svietu?

http://www.factroom.ru/facts/7047

Buvo kada svietas litosferos, dabar liko elitosfera ekoinospera bitasferinė...