2012-03-20

Smūta

Nėr tokio žodžio mūsų žodyne.

Keista.

Kuom gi lietuviška "smūta" prastesnė už rusišką?

Wielka Smuta.

Time of Troubles.

Falšyvas Dimitrijus.

×smūtnùs, -ì adj. (4) NdŽ; R, MŽ, N žr. smūtnas: Ai smū̃tnios, liūdnos mano dienužėlės be tėvo, be motynėlės, be brolių, be seselių JV276. smū̃tniai adv. JV726; Q531: Ko taip smūtniai labai giedi? A.Strazd.
◊ smūtnióji širdẽlė; LBŽ bot. auskarėliai (Dicentra spectabilis).

×smūtnavótis, -ójasi, -ójosi Sv imti liūdėti: Neverk neverk, sesytėle, nesismūtnavok NS906.

×smūtnáuti, -áuja, -ãvo (plg. brus. cмyтнeць) intr., smū̃tnauti, ­auja, ­avo Varn liūdėti: Kad verkia vaikai, tai močia labinas, kad jiejai nesmūtnáutų J.

×smū̃tnas, -à (brus. cмyтны, l. smutny) adj. (4) KI154, NdŽ, Rk, Str, Lnkv, Vv; Q87,528, H, MŽ, N liūdnas, nusiminęs: Liūdnas yra daugiau kaip smū̃tnas J. Sesaite jaunoji, ko teip smūtna rymoji? LTIII423(Sln). Smūtnas ma[n] rytelis, o ir vakarėlis, o kad neateina mano bernužėlis LTR(Šil). Neverk, mano jaunoji mergyte, ramdyk savo smūtnąją širdytę RD59. Kodėlei šią dieną teip smūtni este? BB1Moz40,7. Smūtni yra visi kaulai mano Mž513.
smū̃tna n.: Jam šiandien labai smū̃tna Kdn. smūtnaĩ adv.; MŽ.

×smūtkẽlis sm. (2) Š, NdŽ
1. krucifiksas: Ant kapų pastatėm naują kryžių, tik dar smūtkelio trūksta PnmŽ.
2. rūpintojėlis: Anksčiau žemaičiai garsėjo važių, smūtkelių, medinių klumpių meistrais sp. Tie vaikai i sėdės kaip smūtkẽliai Žr.

Smūtkelis.

Parduodamas.


Raudona nosim.

O kur lietuviškas pakaitalas?

Smuta.

СМУ́ТА, смути́ть и пр. см. смучать.

СМУЧА́ТЬ, смути́ть что, делать мутным или мутить, взмутить, возмущать, взболтнуть, взбуровить со дна; помутить.

Смут недоброе дело.

Смутня́ ж. нелады, несогласие и ссора.

Kažinkas pavogė nacionalizuoto, taigi, mūsų banko milijardą.

Valdžia nesiaiškina, kas tai padarė, o aiškinasi, kas pasakė, kad valdžia ruošiasi to banko imtis - mat, po to teisėti to banko indėlininkai atsiėmė šimtą milijonų, kuriuos buvo sunešę indėliais.

Ta proga ministras atleido du pareigūnus, remdamasis poligrafo parodymais.

Prezidentė mums sakė, kad ministras čia ne prie ko.

Mes pagiedojom "Marija, Marija".

Už poros dienų ministras pranešė atsistadydinsiąs ir patvirtino esąs ne prie ko.

Prezidentė, anksčiau neatleidusi ministro, paaiškino mums, kad tojo ne prie ko esančio ministro atleistieji pareigūnai negali būti grąžinti darban politinėmis, o tik teisinėmis priemonėmis.

Kas čia prie ko?

Falsus in uno, falsus in omnibus.


Sumaištis...

Neseniai nusistebėjau - sovietmečiu statytas 35 kvadratinių metrų sodo namelis (didesnio statyt tuomet neleido, pusmetriu padirbau "per ilgą", nes rankos nekilo užkasti žemėsna "po blatu" gautus brokuotus pamatų blokus - šitokį deficitą!) Neprigulmoj Lietuvoj pavirto 80 kv.m., 300 kub.m. pastatu su centriniu šildymu - mat, pagal dabartinę tvarką į pastato plotą kažkodėl įskaičiuojamas ir rūsys: gal jame ruošias ką nors apgyvendint?

O gal nekilnojamojo turto mokesčių daugiau bus galima nuo tokio netikėtai popieriuje išaugusio statinio priskaičiuot?

Laisvos Lietuvos statyba popieriuje...

Kai rūbinėje architektams pasigyriau tame rūsyje pastatęs šildymo katilą ir namelyje įrengęs "centrinį šildymą", tie pradėjo juoktis iš mano terminologijos - Registrų centras gi nesijuokia: kolektyviniu anais tarybų laikais vadintame sode yra centrinis šildymas.

Kur dabar Lietuvos centras?

×smū̃tnės (sl.) sf. pl. (2) E, Pn sąnašos upės dugne: Smū̃tnės susistoja nuo vandens ant dugno J.

Smūtnių daug, upė neramiai teka.

Komentarų nėra: