2012-11-09

Sąskaita

Tarkime, gavau 100 Lt sąskaitą už telekomunikacijų paslaugas.

Nežinau kaip galėčiau ją apmokėti išleisdamas lygiai 100 Lt.

Jei užsispirsiu ir nemokėsiu tarpininkams, save vadinantiems paslaugų teikėjais, tapsiu Sprendimų vykdymo instrukcijos taikymo objektu.

Ar tai teisėta?

O šitai?

O šitai?

Jaunimui gal tai atrodo keista, bet anksčiau nebuvo nei "išgryninimo", nei "supurvinimo" mokesčių, o sąskaitai apmokėti pakako tiek pinigų, kiek joje parašyta.

Noriu pasakyti, kad piramidės viršūnė engia žemesniuosius, o žemesnieji - dar žemesnius, ir taip iki piramidės apačios.

Vyresnieji - ne pareigomis, o amžiumi - dar prisimena, kad anksčiau to nebuvo, ir, bent jau kai kurie, priešinasi.

Laisvos Lietuvos teisėtvarka plušėjo net 4 metus, kol išsiaiškino, kad atsisakymas išmokėti ligos pašalpą ne per banko sąskaitą prieštarauja Konstitucijai.

Kodėl 4?

Pabandykit Lietuvos Respublikoj kreiptis į Konstitucinį teismą.

Pavyko?

V.Šustauskas tikino norėjęs atkeršyti bankams, kurie esą reikalauja nepamatuotai didelių mokesčių už teikiamas paslaugas.

Yra rimtesnis klausimas: kodėl negalime apmokėti sąskaitų, išleisdami tiek pinigų, kiek nurodyta sąskaitoje?

Pasikartosiu - anksčiau galėjom, o dabar nebegalim.

Kuo mūsų tarpusavio atsiskaitymuose šitokio tarpininko dalyvavimo būtinumas teisiškai grįstas?

Apie teisingumą neklausiu.

Apie apetitus irgi nekalbu.

Tai vadinama mažmenine bankininkyste.

Mažmožiai esam mes.

O kas yra jie?

Jie yra kūrėjai, pinigų.

Kai pinigų piramidės apatiniams šitai įkyrėjo, tie kūrėjai sugalvojo kitaip juos engti.

Galėčiau spėti, kad veiksmas vystėsi šitaip: bankuose sėdintys žmonių godumu ilgus metus žaidę ir pinigų tuštybę čia slėpę ekonomikos žinovai, pinigų "išgryninimo" ir "supurvinimo" mokesčių išradėjai, suprato, kad galima imti mokestį už bet ką, kad ir už tuščios sąskaitos "tvarkymą", o žemiau bankų stovintieji irgi sumojo, kad savo klientų pinigų surinkimą pigiau yra patikėti bankams - negi imsi papildomai "už galimybę apmokėti sąskaitą" iš taip "mylimų" klientų?

O bankai ima, nesidrovi - mat, taip suorganizavo, kad jų paslaugos taptų būtinomis.

Bagotas - razumnas, o biednas tai durnas?

1 komentaras:

Vienuolis rašė...

Juozas Erlickas.eu pardavinėjo savo CD nepamenu, gal po 3 litus ir dar po litą už pinigų priėmimą. Deja, jau panaikino. Vis tiek buvo pamiršęs dar sąskaitos aptarnavimo mokestį, skaitmeninės piniginės administravimo mokestį, pajamų apskaitos ir mokestį Mokesčių inspekcijai, mokestį už mokestį... O kur dar skaitmeninių pinigų išgryninimo, nešvarių pinigų plovimo mokesčiai?

Kai kadaise pirkau butą, mokėjau „grynais“, tai pardavėjas (banko tarnautojas!) sumanė patikrinti, ar doleriai nesuklastoti. Neprieštaravau, tik su sąlyga, kad tikrinimo kaštai bus jo. Sutarėm, tai paskui aš juokiausi, o jisai spjaudėsi, kai jam bankas nuskaičiavo gerą gabalą nuo gautų dolerių (nuošimtis atrodė nedidelis, betgi ir suma buvo nemenka). O tikrino vos vieną (iš kelių ar net keliolikos) apsaugos požymį — pakišant po UV šviesa.