2013-01-08

Angelas

Vis dėl šito.

ἄγγελος (genitive ἀγγέλου) m, second declension; (angelos)

1. a messenger
2. one that announces
3. (later) angel, heavenly spirit

Etymology

Uncertain. Probably a loan word, and probably related to ἄγγαρος (angaros, “Persian mounted courier”)

Angaria (from ἄγγαρος, the Greek form of a Babylonian word adopted in Persian for "mounted courier"), a sort of postal system adopted by the Roman imperial government from the ancient Persians...

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона указано, что греческим словом αγγαρεία означается служба конных курьеров — ангаров. В некоторых других дореволюционных изданиях слово «ангария» возводили к лат. angarius — «верховой вестник».

Согласно Большой советской энциклопедии, лат. angaria и др.-греч. αγγαρεία происходят от пехл. «ангирд» — «конный гонец».

gir̃das sm. (4) Š žinia, gandas, paskala, kalbos: Eina gir̃das, kad ji ruošiasi tekėti Trgn. Toks girdas pasiekė ir mane sp. Kalbamasai girdas šen ir ten randa pritarimo rš. Šito gir̃do toli pasiekta K.Būg. Kai prieš karę išejo į Ameriką, tai ir dabar jokio gir̃do apie jį negauna Lš. Vyrai, paleidę tokį girdą, yra mano pavojingieji kaltintojai rš. Eina girdaĩ, kad jis nori išvažiuot Pns. Girdai žaibo greitumu sklido po miestą rš. Tu mieste buvai, gal kokių girdų̃ girdėjai? Lš. Iš girdų̃ žino Dsn.

Ar išgirdom girdą, kurį angirdas neša?

angìkas, -ė smob, (2) Vl = engikas.

añginas sm. (3b) KBII60
1. įsivaizduojama didelė labai nuodinga gyvatė, žaltys: Žiūri – kad atūžia añginas! Alk. Plikas kaip anginas Vvr. Be angino pažeidimo iš mūsų atėjo kraujo Mž196.
2. prk. nenaudėlis: Tas jūsų piemuo tikras angináitis: nuganė mūsų laukus Grg.
◊ añgino káilis (pūgà) keik. bjaurybė, nenaudėlis: Tu añgino káili, tu! Grg. Eik tu, angino pūga! Kl.

Советская историческая энциклопедия в качестве первого значения для слова «ангария» приводит: «В персидском государстве Ахеменидов царский конный гонец», и этому вторят некоторые современные словари иностранных слов.


… Kai keli tūkstančiai sparnuotųjų husarų 1683 m. atakavo Vieną apsiautusią šimtatūkstantinę turkų osmanų armiją, Vengrijos, Austrijos, Vokietijos ir kitų Europos kariuomenių kariai sustabdė kovos veiksmus, kad galėtų pasigėrėti nuostabiu reginiu.

Kairėje pusėje buvo nuo priešų kardų ar kulkų širdį saugojęs Mergelės Marijos atvaizdas. Lietuvos sparnuotieji husarai ant šarvų vaizduodavo Aušros Vartų Mariją. Dešinėje šarvų pusėje arba ties kirasos viduriu dėdavo riterio (tamplierių) kryžių.

Sparnuotasis husaras nugaroje prie šarvų turėjo sparnus iš erelio, gulbės ar laukinės žąsies plunksnų. Paprotys prie nugaros tvirtinti sparnus atėjo iš Azijos.

Napoleono maršalas Miuratas yra pasakęs: „Husaras, išgyvenęs iki 25 metų, yra mėšlas, o ne husaras“.

3 komentarai:

audrius rašė...

Žžemės danga gėla dabojanti-sauganti nuo gyvatą naikinančių saulės bangų:
http://www.nasa.gov/images/content/147520main_substorm-large.jpg
Žmogaus būtovę dengia dangos filtruodamos veiksnius galinčius pražžudyti žmogų tiek iš augščiau, tiek iš žemiau(žžemės). Tad tie dangalai kokie jie bebūtų, kaip jie būtų beiskraipomi ir su iš torinami, jie vistiek mus saugo ir gina, kaip tėvai savo vaikus. Dėja retas žmogus išsivysto ir susilygina su tuo suvokimu pasaulio, kai gali apginti save, savo vaiką, šeimą, būti angelu matančiu tikrovę tiesiai kokia yra ta Tiesa.

http://www.google.com/search?q=nasa+sun+and+earth+images&hl=lt&client=ms-android-sonyericsson&sa=X&tbo=d&gl=lt&biw=569&bih=295&tbm=isch&nomo=1

audrius rašė...

Girdi girios aidą jojo gaidą dievo girių(al'gerd'o) ir galią žaliųgiriųvaldos na gyvatos angirdo angelo nešamos tiesos ginančios ir angigančios gyvą tą....
Angelas ir yra tiesos nešėjas, kad tiesa gintų- lygintų-.... svietą.

audrius rašė...

Dangaus gėlam dangelai gyvena su kūdikėliais ant rankų, visokios šv.marijos ir iš ten kur jos kilė:
http://www.google.com/search?q=magnetosphere+earth+images&hl=lt&client=ms-android-sonyericsson&tbo=d&gl=lt&biw=320&bih=320&tbm=isch&nomo=1