2013-01-12

Anglikonų bažnyčia

Anglosaksų Anglijos krikštas prasidėjo apie 600 m. ir jį įtakojo keltų krikščionybė iš šiaurės vakarų ir Romos Katalikų bažnyčia iš pietryčių. Augustinas Kenterberietis, pirmasis Kenterberio vyskupas, savo pareigas pradėjo eiti 597 m., o 601 m. apsikrikštijo pirmasis anglosaksų karalius Etelbertas Kentietis. Paskutinis pagonis jutų karalius Arvaldas iš Vaito salos buvo nužudytas 686 m.

Bede
teigia, kad Kento karalius Atelbertas Kentietis buvo galingiausias VI a. pabaigoje...

Vikingų, ypač danų Didžiosios pagonių armijos, atvykimas smarkiai sukrėtė Anglijos ir Airijos politinį ir visuomeninį gyvenimą.

Vikingų grėsmė įtakojo Albos karalystės susiformavimą, kuri vėliau tapo Škotija.

Англиканство
, представляющее собой одну из ветвей западного христианства, окончательно отделилось от Римско-католической церкви во времена елизаветинского религиозного примирения.

Для некоторых последователей оно являет собой католичество (без признания верховной власти и авторитета папы римского), для других — форму протестантизма, однако без доминантной руководящей фигуры, некоторые считают его самостоятельным течением в христианстве.

24. Buvau
Westminster Abby 2013-01-11 14:58 IP: 84.240.60.213
Nusipirkau "Verger Tour" arba "Zakrastijono Turą", kur po bažnyčią vedžiojo ir pasakojo zakrastijonas. Susirinko vien anglų bobutės ir mes su žmona. Reikėjo visiems prisistatyt iš kur esame. Kai priėjome porą slavų autoriaus dovantų ikonų (jose šventųjų veidai tokio šokoladinio atspalvio), zakrastijonas pasakė kad mes Lietuvoje tikriausiai daug tokių ikonų turime. Pasakiau kad ne taip ir daug, nes mūsų 80proc yra katalikai, likę 20- ortodoksai, protestantai ir nekrikščioniškų religijų atstovai. Tai jam buvo didelis siurprizas. Paskui mes dar persimetėme keletu žodžių. Aš paklausiau kodėl šioje ir kitose bažnyčioje nėra kabinų išpažinčiai atlikti,nes Anglija nėra protestantiška, jų principai katalikiški, tik bažnyčios galva ne Popiežius, o Karalienė. Tai jis pasakė kad išpažinties žmogus turi pasiteirauti kungio ir tas mielai su juo pasikalbės po mišių.

Po
mišių pasikalbės.

išpažintìs
sf. (34b)
1. rš atviras pasipasakojimas.
2. Š, BŽ189 bažn. nuodėmių pasisakymas kunigui: Ėjo biesas išpažinties, bet kunigo gaspadinės pasibaidė (ps.) Sv. Apsiriko velnias, kunigo nepažinęs, – reikės dabar išpažintį atlikti Vlkv. Išklausysiu kaip prie išpažinties V.Kudir. Iž to gana raiškiai regėt reikalą iškratymo priejautos [sąžinės] pirma ižpažinties nusidėjimų SPII48. Ižpažintis jų (nuodėmių) ižtisai DK97.

Bažnyčiai priklausę vergai galutinai išlaisvinti buvo 1833 metais
– praėjus 26 metams po vergovės atšaukimo Britų imperijoje. Paleidusi vergus, bažnyčia gavo vyriausybės kompensaciją dėl „darbo jėgos netekimo“, siekusią 9 tūkst. svarų.

Anglikonų bažnyčia.
1 komentaras:

audrius rašė...

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=can&searchmode=none

Jei visas tas kan....izmo nytes ir kas jomis susegtą sutrauktume į vieną gumulą, tai ir prasišalintų tamsumai. Sistemos kanalų tinklas siejasi(cananizuojasi) tais kanalais cirkuliuojančiais nešėjais, nešančiais kanonus. Čia kaip žmogaus kūno vieninga kraujotakos, limfos, nervų sistema. Čia kaip žžemės vieninga vandentakos, akmentakos, traukos sistema.