2013-02-18

Riteriški kryžiuočiai

Paskaitykit: "Lietuviai (plėšikai) iš kryžiuočių perėmė riterišką kariavimo būdą, netgi riterišką elgesio kodeksą".

Lietuviai, pasirodo, plėšikai.

Ką galvoja mūsų jaunoji karta apie plėšikus protėvius su ginklais rankose beskaitydami?

O kas gi tie kryžiuočiai?

Vokiečių ordinas (arba „Kryžiuočių ordinas“; lot. Ordo Teutonicus, Ordo fratrum domus Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum) – riterių ordinas, įkurtas Akroje 1190 m. per III kryžiaus žygį kaip ligonių slaugos ordinas. Buvo pavaldus popiežiui ir Vokietijos imperatoriui.

Kai ką esminio pamiršo parašyt.

In the commandry, all kinds of brothers lived together in a monastic way.

Gal nenori pasakyt, kažkodėl, kad taip slepia?

Military monastic orders came into being after the First Crusade.

The period of after the year one thousand saw for one the birth of the Military and Religious Orders of Knighthood, true revolution in the evolution of the political and social structure of the States.

The primary division of the functions, born during the Carolingian time and somewhat modified with the beginning of Xst century divides the company between Orant (monks), Pugnant (warriors) and Laborant (the working labour).

These divisions will remain the operating mode of the Western society until 1129, date of the Council of Troyes which will recognize officially the existence of the Order of the Knights of the Temple of Jerusalem, in short the Order of Templars which joins together two functions of this society, namely the monks and the soldiers.

These crusades, intended to christianise pagan tribes began officially under the aegis of Papacy about 1147, by raids against the Slavic tribes of the shores of the Baltic.

Slavai prie Baltijos - mes.

O ką - prūsų, jie taip mano, nebėr, lietuviai su braliukais išsivaikšto, o ir tų pačių istorikai jau vien ordininkų raštininkų raštais - nuorašais tepasitiki: neužilgo, tamplieriai projektuoja, drąsiai bus galima teigti prie Baltijos blogus slavus ir gerus germanus tegyvenus.

Kas toks teigia, kad Litavia su Lietuva nesietina? 
 
Духовно-рыцарские ордена — в Западной Европе военно-монашеские организации рыцарей, создававшиеся в период крестовых походов в 12—13 вв. под руководством католической церкви главным образом для крестовых походов и войны с неверными: против ислама в Святой земле, в Испании или в Турции, или против язычников в Литве, в Эстонии или в Пруссии с целью распространения католичества (после Реформации иногда и протестантства).

Po paskutiniųjų kryžiaus žygių ir kryžiuočių valstybių Artimuosiuose Rytuose žlugimo Ordinas persikėlė į Vokietiją. Tuo metu Teutonų ordino įtaką ir turtus pastebėjo Europos valdovai, kurie tikėjosi „kovos su pagonimis“ pretekstu pasinaudoti ordinu susidorojant su savo priešininkais.

Ordino riteriai neturėjo šeimų, laikėsi dvasingumo ir neturto įžadų. Broliai valgydavo prie bendro stalo, miegodavo bendroje dormiterijoje (miegamojoje patalpoje).

Įtaka ir turtai gerai dera su dvasingumu ir neturtu, kaipgi...

Templar MMXI Geocoin (II) Antique Gold 

Bestehende Ritterorden mit Anerkennung der römischen Kurie.

Riterių ordinai - karinės-religinės vienuolių organizacijos, turėjusios įstatus, patvirtintus popiežiaus ir suvaidinusios svarbų vaidmenį Kryžiaus žygių metu.

Beveik tūkstantis metų tokiems ordinams.

Vienuoliai kariai. 

Cubiculum.

On Friday, 13 October 1307 (a date sometimes spuriously linked with the origin of the Friday the 13th superstition and October surprise) Philip ordered de Molay and scores of other French Templars to be simultaneously arrested. The arrest warrant started with the phrase : "Dieu n'est pas content, nous avons des ennemis de la foi dans le Royaume" ["God is not pleased. We have enemies of the faith in the kingdom"]. The Templars were charged with numerous offences (including apostasy, idolatry, heresy, obscene rituals and homosexuality, financial corruption and fraud, and secrecy).

The homosexual crusaders.

Prirašyta, apie "linksmūnus" parašyta, o apie vienuolius riterius ir neparašyta. 

1523 m. magistras priėmė Liuterio siūlymą Prūsijoje įtvirtinti reformaciją. Galiausiai 1525 m. magistras spaudžiamas Lenkijos, prisiekė jai leninę ištikimybę, sudarė prielaidas Prūsijai virsti paveldima pasaulietine kunigaikštija. Ordiną palikę broliai tapo Prūsijos tarnybiniais pareigūnais.

O kuo ir kur kitus Ordinus palikę broliai patapo?

Nebe mūsų buvo ta Prūsija.

Tai ir mūsų pareigūnai gal kitokie.

Koks sutapimas: iš tos pačios pusės ateina, iš kur karinės-religinės vienuolių organizacijos ėjo riteriškumo lietuvius mokinti.
1 komentaras:

audrius rašė...

Šiuolaikiniai kryžiuočiai-vokietukai savo brolijos bažnyčioje, megaujasi maldomis ir malšina realųgijinį potraukį:
http://m.dezinfo.net/foto/32738-sejchas-by-krovushki-ispit-teplenkoj-69-foto.html