2013-12-25

Antanas

antanùkas sm. (2) Mrj antaninis obuolys.

 

Lietuvoje Antanas yra labai populiarus vardas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2004 m. vardas Antanas buvo antrasis pagal populiarumą.

Tai labai senas vardas ir jo kilmė nėra tiksliai žinoma. Manoma, kad tai yra etruskų vardas, kurį perėmė romėnai.

gr. 'anthos' 'gėlė', o žodis antionos – „pirmagimis“. Pagal kai kuriuos šaltinius šis vardas gali reikšti „vertas pagyrų, vertas pagarbos“.

Į lietuvių kalbą pateko iš rytų slavų kalbos dar iki Lietuvos krikšto, ne vėliau kaip XI amžiuje. Rytų Aukštaitijoje tebevartojama jo tarmiška forma Untanas.

Ką ten nežinoma...

Antanas – lotyniškos kilmės lietuviškas vardas, kilęs iš romėnų giminės vardo Antonius.

O kad jau senas, tai senas - kokia senovė be Antano?

ancient (adj.)
mid-14c., auncyen, from Old French ancien "old, long-standing, ancient," from Vulgar Latin *anteanus, literally "from before," adjectivization of Latin ante "before, in front of, against" (from PIE *anti "against," locative singular of *ant- "front, forehead;" see ante). The parasitic -t dates from 15c. by influence of words in -ent.

Specifically, in history, "belonging to the period before the fall of the Western Roman Empire" (and contrasted with medieval and modern). In English law, "from before the Norman Conquest." Ancient of Days is from Dan. vii:9. Related: Anciently.

Анто́н — мужское русское личное имя латинского происхождения. Восходит к лат. Antonius — древнеримскому родовому имени Антониев; его происхождение неизвестно, вероятно, у него этрусские корни.

Antonai
ir Antonai, tik lietuviškai Antanai...

Ooo...


yesteryear (n.)
coined 1870 by Dante Gabriel Rossetti from yester(day) + year to translate French antan (from Vulgar Latin *anteannum "the year before") in a refrain by François Villon: Mais ou sont les neiges d'antan? which Rossetti rendered "But where are the snows of yesteryear?"

Aha.

Kur Antano d'antan?

 
 De Temps Antan.
Komentarų nėra: