2014-03-27

Nihilistai

Moral nihilists assert that morality does not inherently exist, and that any established moral values are abstractly contrived.

Ex nihilo.

Mįslė.

Nebeturi prasmės:)

1 komentaras:

audrius rašė...

Kieno gi pinigai, kam visi skolingi... Bazaro nėr vaza žerinti yr, kas vaza bankę ragą turi ar mikliai apmauna tikintį, tai tas nuo stalo ir susižeria mantas, sielas, gyvenimus, arklius,.... Na bet stalas liko, trupinių ir liko.... O ir mana iš dangaus vėl ant stalo krinta.... Putputput....:)

Neigalusis, neigalistija, nihilismas ar tiesiog rabota takaja u doktara palačia palociuose palatoje? Daktaras nuo budelio, kaip paucienė nuo vištos. Žžiūrėti viduramžių budelio pareigas ir gyvenimo būdą.

Nihilizmetis 1831-1864(apie). O gal TurGenev nesuprato ką rašo? Gal bile kas parašyt gali, kad kožnam tiktų, patiktų, prajuokintų ar krusnį pakaitytų? Tai va, zemlia troba terėmokas narodov pirkia perkūno gintaro langais molio palanga.... Temnyčia syroji? Daug į saulę, kilk, dyg, ji jau budina svietą vėlyką!:)http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2