2014-07-26

Kalkis


Kalkis (skr. कल्कि) – paskutinioji (dešimtoji) Višnaus avatara, pasirodysianti einant į pabaigą Kalijugai.

Višudharmotara Puranoje jis apibūdinamas kaip tvirtas jaunuolis, jojantis ant balto žirgo, Devadutos, ir laikantis iškėlęs švytintį kardą. Nors kartais Kalkis vaizduojamas keturrankis, tačiau paprastai aprašomas kaip turintis dvi rankas. Kalkio pasirodymas, jam nužengiant iš dangaus, vaizduojamas kaip „spindinti Šviesa“.

Kalkis josiąs ant tyrumo ir galybės žirgo, atremsiąs ir sunaikinsiąs vyraujantį blogį aštriu dharmos arba teisingumo kardu. Vardas „Kalkis“ paraidžiui reiškia „tamsybės sunaikintojas“ ir pan.
Kelkis

Komentarų nėra: