2014-10-23

Euroadmirolas

Desantinių karo laivų „Mistral“ pardavimas Rusijai šiuo metu neatrodo pati geriausia mintis. Bet juos galėtų nupirkti kita, Paryžiui kur kas draugiškesnė, pusė, o laimėtų ir Prancūzija, ir Europos Sąjunga.
 

„Parduoti ginklus ar ginklų sistemas šaliai, kuri vieną dieną gali juos panaudoti prieš jus pačius ar jūsų sąjungininkus, rizikinga“, – teigia JAV admirolas J.Stavridis.

Pasak JAV admirolo, iš keblios padėties Prancūzija galėtų išsisukti atsigręždama į partnerius – net ne NATO, o Europos Sąjungoje.

Bendrijai esą galėtų būti pasiūlyta išperkamosios nuomos sutartis, pagal kurią abu „Mistral“ laivai atsidurtų ES žinioje.
Blokui galiausiai bendrai išpirkus laivus, juos kartu kontroliuotų visos 28 ES šalys.
Strateginių priežasčių tokiai gana drąsiai iniciatyvai yra. ES nuo 1999 metų aktyviai stengiasi vykdyti vadinamąsias Petersbergo užduotis, pagal kurias blokas turi karinio įsikišimo teisę valdant krizes humanitariniais, taikos sudarymo ir palaikymo tikslais.

 „Mistral“ laivai tokioms Bendrijoms pastangoms padėtų vien tuo, kad jie puikus humanitarinis ginklas. 

RUSIJAI JO NEGALIMA DUOT!

Laivuose iš pradžių dirbtų apie 160 prancūzų (vėl ne mūsų:((() įgula.

Bet ateityje ES galėtų visiškai perimti laivų kontrolę ir juose dirbtų internacionalinės pajėgos – visai kaip Europos Komisijoje ar Europos Parlamente.

 


 

1 komentaras:

audrius rašė...

New landusų beregotų tavaras mėsinis ar kas mės.

Ponovė fon landsbergai vis xlaptavojasi, kad kuo daugiau čiabuvių girijos, palių, suvaryti į vergų baržas, biržes, dykumą,... Independendan jau už vokė ir užendependavo dalį, tai kitos gal tilps į mistralus, mūsų nėsųtralus,.... Trut už vadžių ir vėl nuo pradžių..., -na juk Vėlinės, Vėl nuo... :)