2014-11-29

Pekino opera

Peking opera was born when the 'Four Great Anhui Troupes' brought Anhui opera, or what is now called Huiju, in 1790 to Beijing, for the eightieth birthday of the Qianlong Emperor on 25 September.

Vakar, VU Teatro salėje.
 
Surengė Konfucijaus Institutas Vilniaus universitete,  ketvirtojo savo gimtadienio proga.

Ar mes turim tokį centrą Pekine?

Mes čia neturim.

2 komentarai:

audrius rašė...

Turim! Tik rų ligiją- tikruologiją matė ma tik inę matiką. Ne tik i? Paklausk motos Saulės šiam po Sauly, ir kų ji pasakys apie matas šviesoj pasauės... O be Saulės jauti? A, jau ti, jau čia, net be Saulės. Vot ir visa ta reali gija. Jau ti?

audrius rašė...

Com putijus iš monus ilsisi kamputiyje. O kam ta putė, gal kas papus...? Jo..., matėrologija, o tai mokslas, o tai papus vėjelis, pakedens smagiai smegenėles genų mūsų protų pro tuos vartus sėk mės... Sėk mės, misijoje mūsų mėsų!;)