2014-11-23

Tridančio sambūris

Buvo kadais Nykios sambūris.

Trento was conquered by the Romans in the late 1st century BC, after several clashes with the Rhaetian tribes. Before the Romans, Trent was a Celtic village. In reality, the name derives from Trent, which is a tribute to the Celtic god of the waters (because of the river Adige). The Romans gave their settlement the name Tridentum and is a tribute to the Roman god Neptune (Tri Dentum, meaning 'Three Teeth' because of the three hills that surround the city: the Doss Trent, Sant'Agata and San Rocco).

Neptūnas.
Į ką jis čia panašus?

O kur šio tridantis?

Gal neturėjo tokio?


The Latin name is the source of the adjective Tridentine. On the old townhall a Latin inscription is still visible: Montes argentum mihi dant nomenque Tridentum ("Mountains give me silver and the name of Trento"), attributed to Fra' Bartolomeo da Trento (died in 1251).

tridens

Etymology

From trēs (three) + dēns (tooth).

Tridantis tas Trentas.

Vėl ta trejybė... 


Tridento susirinkimas – devynioliktasis visuotinis Katalikų Bažnyčios susirinkimas, sušauktas Italijos mieste Tridente (dabar Trentas) 1545 metais.

Istorinės aplinkybės

 

XVI a. pirmojoje pusėje Katalikų Bažnyčia pradėjo kovą prieš Reformaciją. Iniciatorius – Džovanis Moronė.
 
As a cardinal, he resided in the Vatican's Apostolic Palace and was consulted by Saint Ignatius, founder of the Jesuits.

1540 m. Ignacas Lojola įkūrė Jėzuitų ordiną.
Burtai! 
 
Trys...

Būtinai šiandien!

1542 m. įsteigtas Vyriausiasis inkvizicijos

tribunolas.

Tridento susirinkimas, sušauktas 1545–1563 m. (Italijoje), buvo skirtas Reformacijos padariniams įveikti. Susirinkimo nutarimai davė pradžią kontrreformacijai.

Buvo kuriamos dvasininkų seminarijos, įvesta griežta cenzūra dvasininkams skirtai literatūrai, sudaryti draudžiamų knygų sąrašai.

Katalikų pastangomis katalikiškomis valstybėmis liko Ispanija, Portugalija, Italija, Lenkija, Lietuva, dalis Vokietijos.

Negausiai...

Ir Lietuva nereformuotųjų tarpe.

Tridento nutarimai

  • patvirtino visas tradicines katalikybės dogmas;
  • sustiprino katalikų bažnyčios organizaciją, pavaldumą popiežiui, vienuolių ordinų drausmę;
  • atskilėlius paskelbė eretikais;
  • paliko celibatą vienuoliams ir kunigams;
  • uždraudė katalikams skaityti vyskupų nepatvirtintus Biblijos vertimus
...

1 komentaras:

audrius rašė...Mundra kalba...
Pamandravokim:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mudra

Oho, kaip mundra:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Hildesheim_Wrisberg-Epitaph_Mitteltafel.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Sacraments_of_the_Catholic_Church

Hand ap pypalai...:)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_gestures

Wa runa mudra:

http://fitness.makeupandbeauty.com/yoga-hand-mudras-and-their-meanings-2/

Mandras
Mandarinas
Manadara
RadaNama
ManaRodo
Monydaras...
....
Mandra....

http://www.bellaterreno.com/art/a_religion/buddhism/buddhist_mudra.aspx

Gaspatinės su gaspadoriai gastikulitinę kalabalytę turi GesTuRoN, got tron,....

Ka gi, plaukiam;)

http://onlinebharatanatyam.com/2008/06/16/matsya-hand-gesture-mudra/

Baltos lelijos po langais....

http://broli.skautai.net/images/lelija_1_sm.JPG

TryŠalytė sant taka sanėrta v vilijų tris krantus tris šalis jungia ir skiria tos šalys žemės viena Lietuva devyniais galais kalnų apsupta, o šerdis stalo kalnas su bokštu trija saliniu gaudėsiui siust gausybės tau ragu~

http://www.15min.lt/m/id/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/brakonieriai-lasisas-gaude-vilniaus-centre-neries-ir-vilneles-upiu-santakoje-59-73139

San takas tarp girių arba trišakis, santa ragis, trirankis, trigalitis, trajaleda, .....:

https://sites.google.com/site/senoji/vilniaus_sventaragis.jpg

Sant trišakis, tritakė sandarinėsujungtis santekinė nuotekinė trišaliems butdosios taškams...., nuo santakos senukų perkūnų el. pirkios wavin trident traiden:

http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/0000010700381070038_z1.jpg


Kryžkelė, križkalniai,...

MIRŠTA ANT KRYŽIAUS, žmogau, Viešpats tavo! * Ko gi neraudi už kaltybes savo? * Žvelki, kiek kentėt turėjo * dėlei tavęs Atpirkėjas. 2 Sveikos jo kūne vietos nebeliko: * galva sužeista erškėčių vainiko, * teka lyg šaltinio srovės * čiurkšlėm jo švenčiausias kraujas! 3 Alpsta į skausmą baisiausią panertas, * rankos ir kojos vinimis prikaltos. * Kas jam parengė tą kančią, * ar ne aibės tavo kalčių? 4 Mirdamas teikia jis kaltiems malonių, * su malda baigia kruviną kelionę. * Ar regi tu Jėzaus meilę, * nuodėmingasis pasauli? 5 Ak Atpirkėjau, štai prie Tavęs puolu, * trupink man širdį, kietesnę už uolą. * Teikis mane nuraminti, * leisk man kojas apkabinti...

http://www.katalikai.lt/index.php?id=98

Trys vinys, radastos rasų šaltiniai susipina, ranka jezuito Vilijų sunaus širdį persmeigia.... Vampyrų puota tesiasi, kol baigsis žžemės rasa..