2014-11-29

Saugokis Olimpiados!

Saugokis automobilio!

Buvo toks rusiškas filmas sovietmečiu,

jame kunigas, nusipirkęs vogtą automobilį, pinigus lietuviškai skaičiavo.
Propaganda...

Buvo ir lentelės tokios pakabintos:

Seni bjaurūs sovietiniai laikai.

Dabar viskas kitaip...

Saugokis Olimpiados!

Kodėl?

Tai Antikoj, kai Olimpinės žaidynės vykdavo, karus nutraukdavo.

Dabar viskas kitaip!

2008 metų vasaros olimpinės žaidynių, oficialiai vadinamos XXIX olimpinėmis žaidynėmis, atidarymo ceremonija Pekine prasidėjo 2008 m. rugpjūčio 8 d. 8 val. 8 min. 8 sek. vakare vietos laiku.

Ba:)

Rusijos ministras pirmininkas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atvyko į Pekiną, kur dalyvaus rugpjūčio 8 dieną vyksiančiame olimpinių žaidynių atidaryme.
 
Ir...

Rugpjūčio 8 d.

Apie 4.00 val. rugpjūčio 8 dieną Gruzijos prezidento įgaliotinis, reintegracijos ministras T. Jakobašvilis patvirtino, kad Gruzijos pajėgos užėmė penkis osetinų kaimus ir apsupo Cchinvalį. Vėliau apie 5.30 val. Gruzijos žiniasklaida pranešė, kad Rusijos aviacija bombardavo 9 kilometrai nuo Tbilisio centro įsikūrusią gruzinų Vaziani karinę bazę. Šioje bazėje yra dislokuotos Gruzijos oro pajėgos, pati bazė yra keli kilometrai nutolusi nuo Tbilisio oro uosto. 7.00 val. kai kurios Rusijos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad ryte mūšiai dar sustiprėjo – Gruzija naudojo aviaciją bei apšaudė Rusijos bazę, sužeisti 3 Rusijos kariai. 8.30 val. Gruzijos televizija „Rustavi2“ pranešė, kad šalies pajėgos kontroliuoja jau 8 osetinų kaimus. Vėliau Gruzijos premjeras V. Gurgenidzė pareiškė, kad visiems Pietų Osetijos vadovams skelbiama amnestija ir jie nebus baudžiami už savo veiklą. Buvo pažadėta, kad pasibaigus operacijai Pietų Osetijai kaip ir anksčiau bus užtikrintas autonomijos statusas. Gruzijos vyriausybė pažadėjo 35 mln. JAV dolerių Pietų Osetijai atstatyti. Pranešė, kad gruzinai užėmė dar 3 osetinų kaimus ir viso atgavo 11 kaimų kontrolę. Apie 600 Gruzijos karių perėmė Cchinvalio priemiesčių kontrolę, užimtos strategines kalvos aplink miestą. Rusija pasiūlytas JT saugumo tarybai pareiškimas, smerkiantis Gruzijos veiksmus Pietų Osetijoje, buvo nepriimtas. Gruzijos Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad 9 val. trys Rusijos šturmo lėktuvaiSu-24“ pažeidė Gruzijos-Rusijos sieną ir bombardavo policijos pastatą Gruzijos Karelio mieste, kuris yra apie 10 km į pietus nuo Pietų Osetijos administracinės ribos. Buvo numestos 3 bombos. Pietų Osetijos atstovas Rusijoje paragino Rusija „imtis karinių priemonių ir sustabdyti konfliktą“. JAV paragino Rusiją nesikišti į konfliktą ir Baltųjų rūmų atstovas JT Saugumo Tarybos posėdyje teigė, jog Rusija ir Gruzija turi gerbti viena kitos teritorinį vientisumą. Taip pat JAV paragino šalis nutraukti karinius veiksmus, o JT Saugumo Taryba išsiskirstė nepriėmusi jokių nutarimų. Gruzijai puolant separatistinį judėjimą, Rusijos kariai pareiškė, kad kai į jų bazę Cchinvalyje pataikė reaktyvinės artilerijos įrenginių „Grad“ sviediniai yra „sužeistų ir užmuštų“. Gruzijos prezidentas paskelbė visuotinę karinę mobilizaciją ir pašaukė daugiau nei 10 tūkst. rezervistų. Keturi Rusijos lėktuvai bombardavo Gorio miestą. Gruzijos žiniasklaida pranešė, kad Gruzijos pajėgoms pavyko numušti vieną Rusijos lėktuvą. Vėliau Rusijos bombonešiai ėmė bombarduoti Gruzijos kariuomenės pozicijas P. Osetijoje. Atakuojami kaimai, kuriuos gruzinai užėmė naktį. Rusijos kazokų atamanas Volgograde pareiškė, jog visi jaunesni nei 40 metų kazokai raginami tapti savanoriais ir ginti P. Osetiją. Rusija įvedė į Pietų Osetiją įvedinėja papildomos pajėgas. Sunkios karinės technikos kolona juda iš Š. Osetijos vienintelių į P. Osetiją vedančiu keliu per Roki tunelį. Po Gruzijos oro pajėgų veiksmų rusų invazija į Gruzijos teritoriją sustojo. Rusijos šturmo lėktuvai bombardavo gruzinų pozicijas P. Osetijoje. Gruzijos lėktuvai stojo į mūšį. Gruzinai įgijo kontrolę beveik visame Cchinvalio miestą, į kurį įvesti gruzinų tankai. Nuo 14 iki 17 valandos Gruzija paskelbė vienpuses paliaubas, kad civiliai galėtų pasitraukti iš mūšių zonos. Įsigaliojo paliaubos paskelbtos 14 valandą. Iš Š. Osetijos Cchinvalio link juda Rusijos kariuomenė. Gruzijos prezidentas M. Saakašvilis telefonu kalbėjo su V. Adamkumi, NATO generaliniu sekretoriumi J. H. Schefferiu ir C. Rice. Apie 15 val. Gruzija paskelbė, jog jei pasitvirtins informacija apie Rusijos tankų koloną pasiųstą į Cchinvalį, tai Gruzija skelbs Rusijai karą. Gruzija paskelbė, kad Tbilisį bombardavę lėktuvai į Gruzijos oro erdvę atskrido iš Armėnijos, kur Rusija turi aviacijos bazę. Nors šiaurinę Gruzijos sieną kontroliuoja daugiau kaip 130 Gruzijos priešlėktuvinės gynybos pabūklų bei Gruzijos aviacija, tai nesutrukdė Rusijos lėktuvams atakuoti taikinių Gruzijos teritorijoje. Vėliau Rusijos lėktuvai bombarduoja dar vieną Gruzijos karinę bazę, esančiai Tbilisio priemiestyje Marneuli. Dėl Pietų Osetijoje kilusio karinio konflikto Gruzija nusprendė atšaukti savo karius iš Irako 2 tūkstančius Gruzijos karių. Apie pusę šešių vakaro Rusijos kariuomenė ir tankai pradėjo mūšius su Gruzijos pajėgomis Cchinvalyje. Po mūšio gruzinai traukiasi iš miesto, kai tuo tarpu rusų tankai apšaudo gruzinų pozicijas. Aie 150 sužeistų gruzinų karių atvežta į ligoninę Gorio mieste, kurie nukentėjo nuo aviacijos atakų. Cchinvalyje gruzinų kariai toliau kovėsi su rusais, užėmę pusę miesto. Mūšyje dėl miesto naudojami tankai ir aviacija. Rusijos bombonešiai atakavo Gorio miestą, ant kurio numetė 6 bombas. reaguodama į įvykius, JTO Saugumo taryba surinko į naują posėdį. Aštrėjant konfliktui tarp Gruzijos ir Rusijos, Gruzijos prezidentas Micheilas Saakašvilis paprašė JAV pagalbos. Apie aštuntą vakaro susišaudymai Cchinvalyje nurimo. Pietų Osetijos separatistų lyderis Eduardas Kokoity pareiškė, kad per atakas Cchinvalyje žuvo 1400 žmonių. Papildomos Rusijos pajėgos puolė gruzinų pozicijas. Didžiąją dalį Cchinvalio miesto kontroliuoja Rusijos pajėgos. Gruzija pranešė, kad gindamasi nuo rusiškos propagandos, nuo rugpjūčio 9 d. nutraukia Rusijos televizijos kanalų retransliaciją šalyje. Į konflikto zoną siunčiama 20 karinių sunkvežimių su kariais. Rusijos aviacija subombardavo Počio uostą ir Senakio karinę bazę vakarinėje Gruzijos dalyje.


O ką - negi dabar antikiniai laikai?

Dabar viskas kitaip!

Pasiruošimas olimpiadai.

Olimpiada.
 
Politika ir Olimpiada.

Pamenu, 1980-ųjų Olimpiadą Maskvoje Vakarai boikotavo dėl Sovietų invazijos Afganistane.

1984 m. vasaros olimpinės žaidynes Los Andžele, Jungtinėse Amerikos valstijose, boikotavo Tarybų Sąjunga ir jos sąjungininkės: Afganistanas, Angola, Bulgarija, Kuba, Čekoslovakija, Rytų Vokietija, Etiopija, Vengrija, Laosas, Mongolija, Šiaurės Korėja, Lenkija ir Vietnamas, taip pat Iranas ir Libija.

Kada šie visiškai neolimpiniai olimpiadiniai šposai prasidėjo?

Miuncheno skerdynėmis (angl. Munich massacre) pramintas palestiniečių teroristų grupuotės Juodasis rugsėjis išpuolis 1972 m. Olimpinių žaidynių Miunchene, Vokietijojemetu, kuomet teroristai paėmė įkaitais vienuolika Izraelio olimpiečių. Palestiniečių pareikalavo paleisti daugiau kaip 200 jų tautiečių kalinamų Izraelio kalėjimuose. Įkaitų išvadavimo operacija buvo nesėkminga ir visi Izraelio olimpiečiai žuvo. Taip pat mirė 5 teroristai ir 1 vokiečių policininkas.

Kaip, vis tik, korreliuoja... 

Bretton Woods sugriuvo ir prasidėjo terorizmas.

Ir ligi šiolei tęsiasi.

Pranui papasakojau - jis laišką parašė:

Atšauktos olimpiados:Tada vyko karai. Tai pagal olimpinį principą karo metu olimpiados negali vykti. Ir nevyko. O dabar labai teisingai sakai - laikai naujoviški ir viskas vyksta atvirkščiai - karai pradedami per olimpiadą.

Supergrandiozinis-ultra-hyper-gigantiškas pasiūlymas - reikia uždrausti olimpiadas. Tuomet ir karo nebus kaip pradėti - bus taika ir tvarka, teroristai neturės kur teroristauti..

Komentarų nėra: