2014-10-31

Reformation Day

Today.

Reformation Day is a religious holiday celebrated on October 31, alongside All Hallows' Eve, in remembrance of the Reformation, particularly by Lutheran and some Reformed church communities. 

On 31 October 1517, Martin Luther wrote to Albrecht, Archbishop of Mainz and Magdeburg, protesting against the sale of indulgences. He enclosed in his letter a copy of his "Disputation of Martin Luther on the Power and Efficacy of Indulgences," which came to be known as The 95 Theses.

Jonas Kalvinas (lot. Calvinus; angl. Calvin; pranc. Cauvin ; 1509 m. liepos 10 d. – 1564 m. gegužės 27 d.) – įtakingas prancūzų teologas, kalvinizmo pradininkas, vienas iš žymiausių Reformacijos veikėjų.

Jonas Kalvinas buvo pirmasis bažnyčios vadovas, kuris palaimino skolinimą su palūkanomis.

Mūsų gi buožinyčia savo avelėms skolinti su palūkanom draudė, tik skolintis nedraudė.

Štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14)

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20)

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6)

Jėzuitai, 52 metams praėjus po Liuterio tezių paskelbimo pakviesti kryžiaus krikštu parklupdyton Lietuvon, pakviesti kovai su Reformacija, įkūrė Vilniaus Universitetą.

Kova pavyko.

... tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.

Jėzuitas ES prezidentas, jėzuitas vadovauja ECB, o popiežius irgi jėzuitas.

O palūkanos saviems patapo neigiamom.

Šiandien Reformacijos Diena.

Reformatorius Eugenijus che Paliokas al Osama ibn Hosana. 

Komentarų nėra: