2015-03-25

Romos klubas netikėtai

Nuo Sąjūdžio laikų žinomas Edgaras Savisaaras.

From 1980 to 1988, Savisaar worked in governmental institutions dealing with the planning of economy. During 1988–1989, he was the academic director for the consultation company "Mainor".


In April he co-established the Popular Front (Rahvarinne) which became the first political mass organization in Soviet Union outside Communist Party after 1920. Initially formed to "support perestroika" Popular Front started increasingly develop ideas of Estonian national independence and created so called Singing Revolution phenomenon. 


The process with several others lead to dissolution of Soviet Union ultimately.
Lietuviška Vikipedija nerašo, kad kalėjime tremtyje gimęs su sepsiu dabar kovojantis Talino meras kadaise buvo pradžioj Sąjūdį lenkusio (gerai tai prisimenuLiaudies fronto vienas įkūrėjų.
1980 m. Tartu universitete apsigynė filosofijos daktaro disertaciją tema „Socialiniai ir filosofiniai globalių Romos klubo modelių pagrindai“.

Nagi:


Romos klubas (angl. Club of Rome) yra pasaulinė Idėjų kalvė, sudaryta iš iškilių intelektualų bei sprendimus priimančių asmenų, tokių kaip Fernando Henrique CardosoRafael Hernandez Colon. Šie ir kiti nariai reguliariai susitikdavo nuo 1968 metų aptarti tai, ką jie vadina „pasaulio problematika“.


Klubą įkūrė Aurelio Peccei. Jo tikslas – spręsti aplinkosaugos problemas, skatinti darnų ekonomikos ir aplinkos vystymąsi.

Remiantis „Romos klubo“ manifestu, jų tikslas yra veikti kaip „pasauliniam pasikeitimų katalizatoriui, kuris yra visiškai nepriklausomas nuo politinių, ideologinių ar verslo interesų“.


Nepaisant kilnių tikslų, daug konspiracijos teoretikų vis dar prisibijo klubo turimos galios. Kai kas netgi tiki, kad slaptas „Romos klubo“ tikslas yra „nugalėti“ JAV ir pertvarkyti pasaulį į 10 atskirų „karalysčių“.

10 karalysčių...... the two founders of the Club of Rome (Scotsman King and Italian Peccei) were introduced to each other by the son-in-law of Kosygin (the premier of the USSR 1964-1980), Jerman Gvishiani

The CoR’s commissioned book, “The Limits to Growth,” was presented in Moscow (and Rio–I don’t know why Rio) the year before publication. 

That fact is written in the book. 

 1980 m. Tartu universitete, kaip ten bebūtų, Sovietų Sąjungoje Edgaro Savisaaro apgintos disertacijos tema „Socialiniai ir filosofiniai globalių Romos klubo modelių pagrindai“.

Sunku tuo patikėti.

Tais, "brandaus socializmo" laikais.

Be to, buvo tokia privaloma komisija.

„Socialiniai ir filosofiniai globalių Romos klubo modelių pagrindai“.

Visokių minčių kyla.

Palyginkim su irgi Sovietų Sąjungoje, tik 1988 metais Visuomeninių mokslų akademijoje prie TSKP Centro Komiteto Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės gintos disertacijos tema: Visuomeninės ir asmeninės nuosavybės tarpusavio ryšys asmeninio pasodybinio ūkio funkcionavime. 

Pirmojo Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio vadovo disertacijos - Muzikos akademijoje.

Estai, kažkodėl, geriau už mus tvarkėsi, ir skolų neprisidirbo.

Sąjūdis atsirado vėliau už estų Liaudies frontą.

13 апреля 1988, в вечерней передаче Эстонского телевидения «Подумаем ещё» (эст. «Mõtleme veel»), в ходе беседы о путях использования инициативы граждан Эдгар Сависаар озвучил мысль о создании демократического движения в поддержку перестройки — Народного фронта. В ту же ночь была создана инициативная группа и составлена декларация Народного Фронта. 1-2 октября того же года в Таллинском городском концертном зале состоялся учредительный съезд. 


Tikrąja judėjimo pradžia paprastai laikomas Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės susikūrimas 1988 m. birželio 3 d. Iniciatyvinę grupę sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės, iš jų 17 priklausė Komunistų partijai. Ypatingą vaidmenį atliko savilaidinė LPS spauda, kurios židiniu iki rudens buvo „Sąjūdžio žinios“ (redaktorius Arvydas Juozaitis).

Steigiamasis LPS suvažiavimas įvyko 1988 m. spalio 22-23 d.  Rinkimuose į LPS Seimo tarybą daugiausia balsų gavo Romualdas Ozolas (193 iš 212).

Edgaro Savisaaro vardas tuomet Vilniuje skambėjo.

Romos Klubas: 


Estija yra, Lietuvos - nėra.

Ukraina irgi  yra.


 Gruzija, beje, irgi yra.
Djerman Gvishiani, the son of senior KGB official Mikhail Gvishiani, improvising at the piano in Howard Raiffa’s home in Vienna


Komentarų nėra: