2015-09-04

Eritrėja

- Iš kur bėgi, pabėgėli?

- Iš Eritrėjos.

Elertė "Klasikos" radijas šįtryt pranešė, kad Liuksemburge mūsų Linas Linkevičius su kolegomis svarstys Europon plūstančius pabėgėlių iš Sirijos ir Eritrėjos klausimą.

Kas Sirijoj karą sukėlė?

O Eritrėjoj kokios negandos?

Apie 70 % Eritrėjos populiacijos augina gyvulius. 

Eritrėjoje auginami sorgai, kviečiai, kukurūzai, medvilnė, kava, tabakas. Auginami galvijai, avys, ožkos, kupranugariai.

Metė 
(OHCHR piešinys / Kankinimai Eritrėjoje)
galvijus, avis, ožkas, kupranugarius, ir bėga.
EuroponEuropon - savaime suprantama.

O jūs iš tokio Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biure piešto/patvirtinto piešinio nebėgtute?

Komentarų nėra: