2015-09-03

W ir lotynų abėcėlė

Latin alphabet:

After the Roman conquest of Greece in the 1st century BC, Latin adopted the Greek letters ⟨Y⟩ and ⟨Z⟩ (or readopted, in the latter case) to write Greek loanwords, placing them at the end of the alphabet. An attempt by the emperor Claudius to introduce three additional letters did not last. Thus it was during the classical Latin period that the Latin alphabet contained 23 letters:

It was not until the Middle Ages that the letter ⟨W⟩ (originally a ligature of two ⟨V⟩s) was added to the Latin alphabet, to represent sounds from the Germanic languages which did not exist in medieval Latin...

Germanai lotynų abėcėlę "patobulino", pridėję nebūtą W.

Kodėl tą jų germanišką abėcėlę lotyniška vadinam?


The classical Latin alphabet consisted of 23 letters, 21 of which were derived from the Etruscan alphabet. In medieval times the letter I was differentiated into I and J and V into U, V, and W, producing an alphabet equivalent to that of modern English with 26 letters. Some European languages currently using the Latin alphabet do not use the letters K and W, and some add extra letters (usually standard Latin letters with diacritical marks added or sometimes pairs of letters read as one sound).

Medieval Latin is the written Latin in use during that portion of the post-classical period when no corresponding Latin vernacular existed. The spoken language had developed into the various incipient Romance languages

Jau šiais laikais įvyko skiemeninių ir neskiemeninių raidžių I ir V kombinacijų (I/J ir U/V), o taip pat atskira raide pradėtas laikyti digrafas VV, naudojamas germanų kalbų rašte.

Germanams W prireikė, nes jie V ėmė tart kaip F.

Mūsų Valstybei gal irgi praverstų tokia reforma?

4 komentarai:

antanas andziulis rašė...

:) tarkis su Kazimieru Garšva.
Kaip sutarsit, tam pritarsiu.
Jei naudosit laužtuvus susitarimui pasiekti, pribaigsiu.
Abu.
:(

Eugenijus Paliokas rašė...

1. Antanai Andziuli, pacitavau Vikipediją, viešai selbiančią, kad klasikinėje lotynų abėcėlėje raidės "W" nėra. Vikipedija teigia, kad lotyniškąja mūsų viešojoj erdvėj skelbiama "W" yra vėlesniųjų laikų germanų "išradimas", padarytas tada, kai lotyniškai, taip išeina, nebekalbėta. Dar pacitavau Encyclopedia Britannica, pripažįstančią kad yra Europos (negermaniškųjų) kalbų, nenaudojančių "W", bet naudojančių papildomas, ne klasikinės lotynų abėcėlės, raides, dažniausiai su diakritiniais ženklais. Dar parašiau, kad germanams W prireikė, nes jie V ėmė tart kaip F. Antanai Andziuli, grasintojau pribaigti - dėl ko turėčiau tartis su Kazimieru Garšva?

2. Antanai Andziuli, apsiskelbėli valdytoju, teisėju ir budeliu vienam asmeny - ar tavo grasinimas reiškia, kad, susimanęs ką parašyti, turėčiau bijoti, kad Antanas Andziulis vėl nepagrasintų pribaigti?

3. Antanai Andziuli, ar girdėjai apie minties ir žodžio laisvę?

antanas andziulis rašė...

1. Ak, Eugenijau Paliokai, apie laisves, teises ir pareigas esu girdėjęs.

2. Beje, labai vertinu saiką, bet ne visada gebu jo laikytis.
Mano komentare buvo akcentas "tarkis", o tu perskaitei kitaip: "pribaigsiu".
"Tarkis" sakė "geroji" mano dalis, o "pribaigsiu" - ta, kuri mėgsta šmaikštauti.

3. Primenu, kad fiziškai esu pusė tavęs. Kardą, šaunamąjį ir sprogstamąjį ginklus naudoti neturiu įgijęs licenzijos, su nuodais ir radioaktyviom medžiagom taip pat nesu susipažinęs tiek, kad galėčiau sau nepakenkdamas ką nors galabyti. :(

4. Težino tai ir kiti tavo šmaikštaus blogo skaitytojai. Pagarba jiems.

Eugenijus Paliokas rašė...

Antanai Andziuli, neatsakei nė į vieną iš trijų mano klausimų.