2016-02-16

Kalėjimų dėsnis

Čia rasit maždaug vienodą kalinių skaičių Lietuvoj (11,070) ir Izraely (11,027 ) 2002 metais, nors Lietuvos kalėjimuos toli gražu nesėdi tiek palestiniečių, kiek Izraelio kalėjimuos, o ir gyventojų Lietuvoj trissyk mažiau negu Izraely.
Taigi, izraelietis kalėjiman sėda mažiausiai trissyk rečiau negu Lietuvos Respublikos pilietis.

Užtat kokie Izraely kaliniai!

Premjeras.
Prezidentas.
Ministeriai.

Lietuvoje nieko panašaus nėra.

Nors Lietuva tvirtai pirmauja Europos Sąjungoje pagal korupcijos lygį.

Izraely gyventojų gausėja, kasmet.

Lietuva gi nyksta sparčiausiai pasaulyje, neskaitant Puerto Riko ir Latvijos.

Dėsningumas akivaizdus.

Kalėjimų dėsnis


A. Šalies, kurios valdžia pasėdi kalėjime, piliečiai myli savo šalį labiau, negu tos šalies piliečiai, kurios valdžia kalėjime nesėdi.

B. Šalies, kurios valdžia retai savo piliečius sodina kalėjiman, piliečiai myli savo šalį labiau, negu tos šalies piliečiai, kurios valdžia savo piliečius kalėjiman sodina dažnai.


Lietuviškai 
perpiešt reikia.

Komentarų nėra: