2016-04-30

Pederastas Dzeusas

Riteriški Homoseksualūs kryžiuočiai.
Patys žinom - iš tos pačios pusės atjojo, iš kur šie paradai pas mus atėjo.

Prie ko čia Dzeusas?

Prie to, kad kadaise mes ir graikai buvom tokie patys.

Vėliau gi jie, mūsų požiūriu, griešnais tapo.

Na, o dabar šiais painiais sąvokų kaitaliojimo laikais, tikrai galima pasiklyst sąvokų brūzgynuos.

Matot,
kokia pederastiška mūsų Lietuva?

Tik Ispanija ją lenkia šitaip apibrėžiamo pederastiškumo požiūriu:

Pederastija (gr. παίδ 'vaikas' + gr. ἐραστής 'meilužis') – homoseksualūs suaugusių vyrų santykiai su nesubrendusiais jaunuoliais. Senasis lotyniškas žodis pæderasta paimtas iš Platono veikalo „Puota“.

Panas gi sykiu su ponu
atkeliavo ir iki mūsų ...

Iš graikų atkeliavo.

Vėl pamiršau Dzeusą.

The 2nd-century preacher Clement of Alexandria used divine pederasty as an indictment of Greek religion and the mythological figures of HeraklesApolloPoseidonLaius, and Zeus: "For your gods did not abstain even from boys. One loved Hylas, another Hyacinthus, another Pelops, another Chrysippus, another Ganymedes. These are the gods your wives are to worship!"[25]
Педера́стия: Ганимед, спящий в объятиях Зевса, картина П.-П. Рубенса Кристиана (Христиана) Грипенкерля «Похищение огня».

Štai kokia graikiška istorija:

Ganimedas (gr. Γανυμήδης) graikų mitologijoje – Trojos karaliaus Trojo sūnus, nepaparasto grožio vaikinas, kurį Dzeusas liepė ereliui pagrobti 
ir atnešti į Olimpą. Ten Ganimedas tapo nemirtingas ir pilstė vyną per dievų puotas vietoj Heros dukters Hebės.

Juk mūsų buvo Troja ("pietiečiams" sugriovus Troją, žr. žemėlapį, suklestėjo Konstantinopolis, svarbesnis pietiečiams, žr žemėlapį, besiginantiems nuo mūsų, "šiauriečių") tuo metu?

Juk imperija, keisdama pavadinimus, jų tarpe ir graikų, graikiškoji, iš Tarpupio keliavo vėliau Europa tapusion Lietuvon.
Dzeusas gi - graikų, o ne mūsų, jau tada buvo.

Ponto laikų Dievų Olimpą su lietuviškai suprantama Deive Motina Gaja ar ne po to, kai Žemės Bambą smėliu užpylė, Dzeuso Olimpu pakeitė?

Koks simboliškas yra ir buvo tos jiems svetimos, priešų, Trojos karaliaus sūnaus pagrobimas pederastijos tikslu!

Ganymede rolling a hoop and bearing aloft a cockerel – a love gift from Zeus (in pursuit, on obverse of vase). In Greek art, a cockerel was a conventional gift from an erastes to an eromenos; see J. K. Dover, Greek Homosexuality, p. 92.
Attic red-figure crater, 500–490 BC; Painter of Berlin; Louvre, Paris)

Nuosekliai veiksmas iš mus mynusios civilizacijos lopšio keliavo link mūsų šių dienų...

Beje, vyresnieji dar nuo sovietmečio atsimena kitokį, homoseksualumą šiandienos supratimu reiškiantį, pederastijos apibrėžimą:

In French, however, "pédérastie" has been used as a synonym for homosexuality between adult males (see Histoire du mot pédérastie).

Dabar gi mes, savaime suprantama, jau ir fokiškai, ir prancūziškai 
civilizuojamės.

Negi  supainiojau?


Komentarų nėra: