2016-05-12

Suma

sumà (l. suma) sf. (4) OZ52, Rtr, FrnW, DŽ, NdŽ, KŽ; L bažn. pagrindinės giedotinės mišios, laikomos ppr. šventadienio vidurdienį: Po tų mišių laukėm sumos M.Valanč. Neilgai betruks sùmai būti Šts. Sumą laikė* tolimesnės parapijos klebonas A.Vien. Pats kaip koks šlėkta ir į sumą, kiek žinau, pasivėlinaJ.Bil. Buvo vienas vaikelis biednas, ganė aveles ir užmigo šventą dieną par sumą VoL461(Kl). Per vieną didelę šventę atgiedojo* tas kunigas sumą BsV290.

"Suma" tradiciškai vadinamos Šv. Mišios už visą klebonui pavestą parapiją, už visus parapijiečius. Bažnytinė teisė įpareigoja kiekvieną kleboną kartą į savaitę paaukoti vienerias Šv. Mišias už jam pavestus visus parapijiečius. Tokios Mišios dažniausiai būna pagrindinės sekmadienio Šv. Mišios parapijoje ir jos imtos vadinti "suma", nes meldžiamasi "už visus".

mìšios sf. pl. (4)
1. R324, K, J svarbiosios krikščionių pamaldos: Jį laidojo be mišių J.Jabl. Arklį pririšo prie stulpo ir įėjo mišių MPas. Juk visur katalikų kunigas skaito mišias lotyniškai A1884,402. Mišioms duosiu**, nuėjus į kleboniją Pč. Pirkdavo** mišiàs už seserį Ėr. Kunigas už dyką mišių nelaiko** PPr78.


sumà sf. (4) K, TrpŽ, KŽ; M
1. mat. skaičius, gaunamas sudėjus du ar daugiau skaičių, dėmenų; dėjinys: Algebrinė sumà DŽ. Žodžius dėjinys ir suma J.Jablonskis laikė sinonimais, bet pabrėždavo jų skirtingą vartoseną: sumą surandame, dėjinį dedame KlK29,9.
2. SD357, N, LL72, L, NdŽ, J.Jabl, Kv tam tikras pinigų kiekis: Suma, visi piningai I. Sumelė, maža (pinigų) suma LL242. Uždirbti didesnę sumą buvo nereali svajonė A.Vencl. Kitas paėmė tą sùmą iš banko Krp. Aprašė turtą in sumõs, in keturiolika tūkstančių Gg. Iš tokio mažo turto mažą ir sumą paėmėBsMtII240. Jam grašių daug ir duoma be procento ir be sumõs (didelį kiekįbe skaičiaus) (ps.) Lz. Perdavė už teip menką sumą trijų dešimtų pustoleriųDP155. Aš tą provą miesčionies ingijau už didę sumą (pinigų) Ch1ApD22,28. Pirka brangiai didžia suma prekes lėtas SPI365.
* Mišios dabar aukojamos

** Aukos gi dabar šitaip sumuojamos?

1 komentaras:

Dario Budrio rašė...

http://newsroom.kh.ua/news/v-harkove-ustroili-krestovyy-performans