2016-06-13

Lietuva irgi Britanijos kolonija!!!?

Pranas laiškelį parašė (nuorodos ir iliustracijos
mano):
Lietuva irgi Britanijos kolonija!!!? 

Nes Lietuvoje stovi britų kariuomenė, užmaskuota po privačios kompanijos iškaba; kariuomenė tvarko mūsų pinigus 
ir užsiima visų objektų apsauga; vadinasi ir kartu mus visus seka; apsaugininkai puikiai ginkluoti.

Nereikia net jokių šnipų — viskas legaliai
okupacinė* kariuomenė stovi mūsų šalyje,
o mūsų vyriausybė padeda jai maskuotis, kad piliečiai nematytų.

Saugo svarbiausius objektus; tai bet kurią akimirką, gavę įsakymą iš Londono,
gali perimti jų valdymą.

O ką veikia mūsų kariuomenė?

Ji mūsų nesaugo; pinigų srautų nevaldo ir net pati pinigų neturi; jokių apsaugos sistemų ir signalizacijų diegimu neužsiima. Vienintelis jos rūpestis — „Rusijos sulaikymas“ ir patarnavimas NATO kariuomenei.

Žodžiu ne kariuomenė, o klapčiukai.

Kas tokią neįgalią 
kariuomenę padarė?

Tai mūsų visų vyriausybių
nuopelnas. 

Nuostabiai puikiai
mūsų vyriausybės
tarnauja Britanijai**, bet ne mums***.
Pranas Valickas 2016 birželio 13

:)))

* Toks jų 

užsiėmimas:))

** Žinoma - be palto -
dėl
grašių:)

*** Lietuviai
...

Komentarų nėra: