2016-06-15

Mus budriai saugo milžino jėga

S. (Neo)Nėris
Lietuva laisva
Koks gražus mažytis mūsų kraštas!
Kaip lašelis tyro gintaro.
Myliu jį seniai audimų raštuos
Ir dainose kaimo gimtojo.

Gintarėlį tau
nešu  ant delno,

Baltijos lašelį tą nublankusį —
Lietuvos aš vardą švelnų
Tau nešu kaip saulę rankose.

Lietuva skambės tautų brolijoj
T S R S skambiausioji styga.
Neskambiausioji ES styga
Lietuva grobikų
jau nebijo:
Budriai saugo milžino*
jėga.
* 17,418,925/37,480,584=0.464745293189668549454832400690448153102416974079165895600...

:)
Kalba Vilnius!

Komentarų nėra: