2016-09-01

Su kuo geria kavą Zenonas Vaigauskas?

Šiandien buvau Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Štai dėl ko.

Mat Vyriausioji rinkimų komisija televizijos debatų laiką 14-kai rinkimuose dalyvaujančių partijų paskirstė taip, kad penkios iš jų (keturios "valdžios partijos" (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų partija, Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai, Darbo partija) + prie jų prisišliejusi Valstiečių ir žaliųjų sąjunga) SUSITARĖ, o VRK savo nutarimu palaimino jų susitarimą, ir, kaip teismo posėdyje teisėjams paaiškino VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, šios penkios partijos už Lietuvos Respublikos rinkėjų/mokesčių mokėtojų pinigus keturis kartus keturiose TV laidose televizijoje diskutuos tik tarpusavyje.

O likusiose aštuoniose TV rinkiminių diskusijų laidose (jų dvylika iš viso) paskyrė (14-5=9) likusias devynias ("už borto" ketinamas palikti?) partijas tarpusavy "varžytis".


2016-09-13 (antradienis)
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos žaliųjų partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“

2016-09-14
(trečiadienis)
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Darbo partija
2016-09-15
(ketvirtadienį)
„Drąsos kelias“ politinė partija
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“
Lietuvos liaudies partija
Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija

2016-09-20
(antradienis)
S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“
Lietuvos liaudies partija
Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija

2016-09-21
(trečiadienis)

Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos žaliųjų partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
„Drąsos kelias“ politinė partija


2016-09-22
(ketvirtadienį)
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Darbo partija
2016-09-27
(antradienis)
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos žaliųjų partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
„Drąsos kelias“ politinė partija

2016-09-28
(trečiadienis)
S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“
Lietuvos liaudies partija
Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija

2016-09-29
(ketvirtadienį)
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Darbo partija
2016-10-04
(antradienis)
S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“
„Drąsos kelias“ politinė partija
Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija

2016-10-05
(trečiadienis)
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos žaliųjų partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
Lietuvos liaudies partija

2016-10-06
(ketvirtadienį)
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Darbo partija

Nes jos nesusitarė, o atėjo į VRK burtų traukt.

Galvojo, kad šitaip Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai tebevyksta.

Tai žioplės - nemoka Lietuvos Respublikos Seimo rinkiminio darbo dirbti:))

Įsivaizduokit jei šitaip, kaip VRK, nuspręstų beskirstydami krepšinio komandas į pogrupius Olimpinėse žaidynėse...

Skandalas būtų per visą pasaulį!

Kokios varžybos, jei iš anksto susitarė?

O VRK nusprendė.

Penkias partijas iš keturiolikos, jų pageidavimu, parinko vienon krūvon, vienon televizijos debatų* laidon, ir tai padarė keturissyk!

Atseit - varžykitės tarpusavy, dėl prizo - rinkėjų balsų!

Tikimybė, jog šitaip nutiks vienąsyk, būtent šituos 5-is debatų dalyvius iš 14-kos pretendentų atsitiktinai išrenkant lygiom su kitais dalyviais galimybėm/tikimybėm, lygi 1/2002:

Tikimybė, kad šitaip nutiks keturiskart, apskaičiuojama šitaip - vienetą reikia padalinti iš šio skaičiaus:

2002*2002*2002*2002=16 trillion 64 billion 96 million 64 thousand 16 = 

= 16 trilijonų 64 milijardai 96 milijonai 64 tūkstančiai 16 =

= 16 640 960 640 016.

Taigi, ta tikimybė iš tikrųjų netgi šiek tiek mažesnė, negu 1/16 000 000 000 000, t.y. , mažesnė už vienetą, padalintą iš šešiolikos trilijonų.

Jeigu kartais kam nors nepatinka būtent šitoks įvykio "penkios "valdžios partijos" diskutuos tik tarpusavyje keturiose TV "debatų" laidose iš keturių" (o ne iš dvylikos - juk dvylika TV debatų laidų bus) apskaičiavimas - paaiškinu: tų penkių didžiųjų, "valdžios", partijų pageidavimu/susitarimu VRK leido joms keturissyk "diskutuoti" tik tarpusavyje, o jau po to tuos keturis kartus išskirstė tarp tų 12 TV laidų.

Taip, kad 1/16 640 960 640 016.

Negana to - raudonąsias "valdžios partijas" gebėjo šioj TV "debatų" lentelėj ne tik keturissyk sudėt tik jas vienas sykiu, bet ir padėjo jas rinkėjams/žiūrovams paskutinėn TV laidon, prieš pat 2016-10-09 vyksiančius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus - 2016-10-06.

Čia jau rūpestingoji VRK pasirūpino rinkėju (kaip studentu prieš pat egzaminą) - kad tasai geriau prisimintų "teisingą" pasirinkimą:)

O jeigu dėstytojas tik dalimi studentų taip pasirūpintų, ir dar leistų būtent jiems jų pageidavimu krūvon susėsti?

A?

!!!
Koks sutapimas: 
US Debt Ceiling - $16.394 Trillion in 2013.

Šie dangoraižiai "pastatyti" iš šimtinių dolerių banknotų, sukrautų ant padėklų (paveikslėlio apačioje matote porą amerikoniškų vilkikų, atvežusių "šiek tiek" - na, kiek paveža - šitos "statybinės medžiagos").

Taigi, ponas (vėliau paaiškės, kad gal kam ir draugas...) Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas penkių didžiųjų "valdžios partijų" pageidavimu sugeba ištraukti reikiamą (ne bet kurį, bet tą - vienintelį!) banknotą iš šio iš tų banknotų pastatyto miesto kažkurio iš dangoraižių sienos - iš ten, kur tas banknotas "įmūrytas"!

Gabus Zenonas Vaigauskas?

Gabus...

Jei jau tą vienintelį, galima patikėti, gebėtų ištraukti iš ten, kur jis "įmūrytas", gal netgi ir ... žymėtą banknotą atpažįsta?

Oi, atpažintų - taip norėjau parašyti.

Banknotai - juk atgyvena!

Matot?
16 trilijonų - apytiksliai tiek žvaigždžių yra 54-riose tokiose Galaktikose, kaip kad mūsiškė.
Vadinasi...

Vadinasi, Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas geba penkių didžiųjų "valdžios partijų" pageidavimu ištraukti joms patinkančią žvaigždę iš 54-rių mūsų Galaktikų!
Kuo ne burtininkas
Zenonas Vaigauskas?

Labai gabus
Zenonas Vaigauskas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
1-sios salės tarpdury po šiandienos teismo posėdžio pasakiau Zenonui Vaigauskui šituos šiam rašiny ką tik išdėstytus tikimybinius lygiateisiškumu grįstus samprotavimus.

O jis man ir sako:

- Kad mudu eitume išgert kavos, reikia dviejų dalykų: kad aš norėčiau su tamsta eit gert kavos, ir kad jūs norėtumėt gert kavą su manim.

Gal pamiršo Zenonas Vaigauskas, kad jis yra Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas?

Nežinau.

Gal pamiršo, o gal ir nepamiršo.

Bet kuriuo atveju - klausimas skaitytojams:

- Su kuo geria kavą Zenonas Vaigauskas?

Rytoj 10-tą valandą (ryto:)) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nutartį.

Čia
to teismo kiemas.

Ką gi nuspręs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
rytoj?

Rytoj ir pamatysim -
ar tikrai.

Ar tikrai VRK geba paneigti tikimybių teoriją.

debatai dgs. svarstymas, keitimasis nuomonėmis (ppr. parlamente), ginčai.

P.S. Seimo rinkimai 2016: penkios didžiosios partijos susitarė diskutuoti tik tarpusavyje.

Komentarus irgi siūlau perskaityt.1 komentaras:

Zenonas rašė...

Puiku, Dr. Eugenijau, kad žmones pratini prie tikimybinės analizės. Jau šimtmečius vėluoja tikimybės samprata jurisdikcijose. Jurisdiktatoriai vienšališkai nusprendžia: "jei šitaip galėjo bùti, tai ir îvyko". Vsio zakonno. Pvz., kaip vienoje Čelintano komedijoje - jei kortû kaladėje pakliuvo 8 tūzai - nieko baisaus, tai banką pasidalinam per pusę. Pvz.: yra toks paplitęs reiškinys, kai stringa kompiuterių tinklas, o po to laimi rinkimus 100 (na, sakykim 300) balsû persvara. Ir toks "ala pdezidentas" dar pareškia: aš turiu teisę, nes mane išrinko tauta. Juk jùs irgi niekada negirdėjote: "mane išrinko pusė tautos". Ir dar nebuvo atvejo, kad teisės priklausytų nuo balsų santykio. Jei persvara kelių šimtų balsų, tai didžiausia tikimybë, kad b.skaičiavimas nešvarus. Kai žmonės supras tikimybiû pasireiškimo niuansus - mulkinti žmones bus daug sudėtingiau.