2016-10-31

Ką darysit su neigiamom palūkanom?

Popiežius Pranciškus vyksta į Švediją. Tai pirmas per beveik 500 metų Katalikų Bažnyčios vadovo vizitas šioje šalyje.

Spalio 31 - lapkričio 1 dienomis popiežius Pranciškus lankysis Švedijoje – dalyvaus Lunde ir Malmėje vyksiančiuose ekumeniniuose renginiuose, kuriais bus pradėta minėti Reformacijos pradžios 500 metų sukaktis.

Iki šiol tokios sukaktys dažnai būdavo proga su triumfu atsiminti ir išvardyti visas nuoskaudas ir per amžius sukauptą kritiką. Bet šį kartą nuspręsta neslepiant skirtumų atsiminti ir tai, kas yra bendra ir ypač kiek bendrumo pasiekta per pastaruosius penkiasdešimt metų, kai krikščionių Bažnyčios ir bendruomenės pradėjo rimtai dalyvauti ekumeniniame judėjime.

Pati renginio, dalyvaujant popiežiui, diena yra reikšminga protestantų pasauliui – tą dieną, 1517 metų spalio 31-ąją, Martynas Liuteris
ant Vitenbergo bažnyčios durų iškabino savo 95 tezes, kritikuodamas nemenką dalį tuometinių katalikiškų papročių ir mokymo. Šis viešas poelgis buvo lemiamas stimulas vėlesniems įvykiams ir procesams, dėl kurių krikščionybė Europoje skilo, jos vienybė buvo smarkiai ir ilgam laikui sužeista. Šis konstatavimas išlieka teisingas taip pat ir sutinkant, kad reformatorių įsitikinimai buvo nuoširdūs, jie vadovavosi gera valia ir neretai kritikuodami objektyvias blogybes.

Tačiau lygiai tą pačią dieną, 1999 metų spalio 31-ąją, buvo pasirašyta „Bendra deklaracija apie nuteisinimo doktriną“. Ja pagaliau buvo išspręsta šimtametė teologinė liuteronų ir katalikų kontroversija šiuo esminiu, pamatiniu klausimu. Jis buvo vienas iš svarbiausių dalykų, lėmusių skilimą XVI amžiaus pradžioje - tiek, kiek skilimas buvo susijęs su ginčais apie tai, kokia yra teisinga doktrina. 2013 metais paskelbta kita svarbi bendra studija „nuo konflikto prie bendrystės“, jau būsimo Reformos jubiliejaus perspektyvoje.

Švedijoje, panašiai kaip ir kitose Skandinavijos šalyse, katalikai sudaro mažumą, vos viršijančią vieną procentą visų šalies gyventojų.
Tie švedai žuvėdai ...

Išradėjai, Alfredo Nobelio testamento fondo "papildytojai"...

Baka baka liten kaka?

Ei,

judu
abudu!

Ką darysit su neigiamom palūkanom?
O Bibelį
- negi perrašysit dėl  neigiamų palūkanų, kurių jame nėra - tik nulinės? 

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20) 


A?

Komentarų nėra: