2016-12-31

Įstatymo laikytis Lietuvoje nebūtina

Skelbiant šiuos duomenis būtina nuoroda į „Lietuvos rytą“ ir „Baltijos tyrimus“.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VISUOMENĖS INFORMAVIMO
Į S T A T Y M A S

16 straipsnis. Nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas
1. Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių.
2. Skelbiant viešosios nuomonės tyrimo rezultatus, turi būti nurodoma, kas atliko tyrimus, kiek šie tyrimai yra statistiškai patikimi (nurodant tyrimų imtį ir galimą paklaidą).


Nieko naujo -

įstatymo laikytis Lietuvoje nebūtina:

Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija suskaičiavo, kad mūsų šalies piliečiai 2016-ųjų Lietuvos metų žmogumi išrinko prezidentę Dalią Grybauskaitę.

Ei, piliečiai - ar rinkot?

Komentarų nėra: