2017-07-14

Bastilijos diena

Šiandien.

Bastiliją ėmė daugiau ar mažiau
negu 240?
Štai kas nutiko porą metų prieš Didžiąją Prancūzijos Revoliuciją:

Tiesioginiu impulsu Prancūzijos revoliucijai tapo Liudviko XVI siekis pataisyti šalies finansinę padėtį. 1787 m. vasario mėn. jo finansų ministras Loménie de Brienne sušaukė notablių asamblėją – kilmingųjų, kunigų, buržuazijos ir biurokratų grupę nutarimams patvirtinti. Notablių asamblėja turėjo patvirtinti naujus žemės mokesčius, pagal kuriuos pirmą kartą būtų buvusi apmokestinta bajorijos ir dvasininkijos nuosavybė. 

Asamblėja nepatvirtino siūlomų mokesčių ir reikalavo, kad Liudvikas XVI sukviestų generalinius luomus

Ir t.t., ir pan.

Prieš revoliuciją Katalikų bažnyčia buvo didžiausias žemvaldys šalyje. 1790 m. Bažnyčia prarado teisę apmokestinti javus, buvo panaikintos kunigų privilegijos, o Bažnyčios turtas konfiskuotas.

Sakykit, ar dabartinė padėtis mūsų Lietuvoje ne tokia pati, kaip ikirevoliucinėje Prancūzijoje?

Tokia pati.

Šiandien Paryžiuje karinis paradas.


Komentarų nėra: